Reporter Biełsatu poszukiwany jako przestępca. Jego dzieci również


Przed komendą milicji w Głębokiem na Białorusi wywieszono informację o tym, że dziennikarz Biełsatu Zmicier Łupacz jest poszukiwany jako przestępca, chociaż nie został skazany. Milicja ściga też jego dzieci – Walancina i Kaciarynę. Druga córka reportera – Swiatłana – jest już za kratami. Poinformowało o tym zdelegalizowane Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy (BAŻ).

biełsat belsat tv biełsat dziennikarz wolność słowa
Zmicier Łupacz przed budynkiem sądu w Głębokiem.
Zdj: belsat.eu

Listę wywieszoną przed komisariatem zatytułowano “Przestępcy”, choć większości tych osób nie udowodniono jeszcze żadnej winy. W rzeczywistości to przeciwnicy reżimu Alaksandra Łukaszenki, których nie udało się zatrzymać i skazać, bo wyjechali z kraju.

Naszemu koledze Zmitrowi Łupaczowi zarzucono, że “ukrywa się przed śledczymi” i podano artykuł 351-4 (cz. 1) kodeksu karnego. Mówi on o “werbunku oraz innym wciąganiu osób w działalność ekstremistyczną, szkolenie, a także inne wspieranie działalności ekstremistycznej”.

Łupacz, list gończy, poszukiwany
Na tablicy przed komendą milicji w Głębokiem Zmicer, Kaciaryna i Walancin Łupaczowie zostali nazwani poszukiwanymi przestępcami.
Zdj: baj.media

Zmicier Łupacz to głębocki korespondent białoruskich mediów niezależnych, w tym prasy katolickiej i Biełsatu. Nasi czytelnicy cenią jego reportaże dotyczące historii powstania listopadowego i styczniowego w guberni wileńskiej, tzw. kresów wschodnich II RP, białoruskiego przebudzenia narodowego, czy działalności Korpusu Ochrony Pogranicza w okolicach Głębokiego.

Poniżej najnowszy artykuł Zmitra Łupacza na naszym portalu:

Historia
Wileńskie Towarzystwo Rolnicze. 120 lat temu zmieniło gospodarcze oblicze Głębokiego
2024.03.31 16:42

To też dziennikarz od lat ujawniający łamanie praw mieszkańców przez władze Głębokiego i obwodu Witebskiego. Za swoją działalność był wielokrotnie skazywany na grzywny i aresztowany. Do masowych protestów i represji 2020 roku był on najczęściej skazywanym za swoją pracę dziennikarzem Biełsatu

Chory na serce, wobec ryzyka śmierci w niewoli, został w lipcu 2021 roku zmuszony do emigracji z Białorusi, gdzie wszczęto przeciwko niemu sprawę karną za działalność zawodową. W grudniu 2023 roku milicja przeszukała jego mieszkanie w Głębokiem oraz miejską chatę, którą odziedziczył po rodzicach. 

Zmicier Łupacz zapalający znicz na grobie polskich żołnierzy poległych w obronie Łyntup w 1919 r. Listopad 2020 r.
Zdj: belsat.eu

W tym samym czasie w obwodzie witebskim odbyła się cała seria zatrzymań i rewizji w ramach sprawy karnej wszczętej przeciwko autorom reportażu Telewizji Biełsat – nasz kanał został na Białorusi uznany za “formację ekstremistyczną”. Zmicier Łupacz nie wyklucza, że rewizja w jego nieruchomościach miała związek ze sprawą, jednak on sam nie został poinformowany, że jest podejrzany o “wspieranie ekstremizmu”. Nie otrzymał pozwu sądowego, nie ma też wiadomości, by został zaocznie skazany. Dlatego nazywanie go “przestępcą” dziennikarz uważa za zniesławienie. 

Na tej samej tablicy przed komisariatem w Głębokiem umieszczono też zdjęcia i dane dzieci dziennikarza: syna Walancina Łupacza i córki Kaciaryny Łupacz. Oni także uciekli z Białorusi przed represjami reżimu Łukaszenki. Walancin oskarżony jest o “uchylanie się od służby wojskowej” (cz. 1 art. 435 kodeksu karnego), a Kaciaryna o “organizację i przygotowanie działań poważnie naruszających porządek publiczny, albo aktywny w nich udział” (cz. 1 art. 342 kodeksu karnego). 

Wiadomości
On pokazuje nam dawną Białoruś, jego córkę uznano za ekstremistkę
2024.01.22 14:58

Starsza córka dziennikarza – Swiatłana Łupacz – została zatrzymana w maju ubiegłego roku, a następnie skazana na podstawie artykułu 342 kodeksu karnego. Trafiła do Kolonii Karnej nr 4 w Homlu. 19 stycznia bieżącego roku jej nazwisko wpisano na “listę ekstremistów”, co oznacza, że będzie za kratami surowiej traktowana i ma tam mniej praw. Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna uznało ją za więźnia politycznego.

Dziennikarz Biełsatu uważa, że ścigając jego dzieci, zmuszając je do emigracji i przeszukując mieszkania, reżim Alaksandra Łukaszenki mści się na głowie rodziny. 

Komentarze
“Z mojej rodziny robią kryminalistów”. Milicja przeszukała mieszkanie dziennikarza Zmitra Łupacza
2023.12.08 15:15

Poza rodziną Łupaczów na liście głębockich “przestępców” znalazła się także Ludmiła Barejka, która podczas kampanii wyborczej w 2020 roku wymyśliła antyłukaszenkowskie hasło “Stop tarakan!” (pol. “Stop karaluch”). Ona także została zmuszona do emigracji z Białorusi.

pj/belsat.eu wg baj.media

Aktualności