Rzeczpospolita: Poczobut przebywał na oddziale więziennym dla skazanych na śmierć


Były współwięzień Andrzeja Poczobuta poinformował, że działacza polskiej mniejszości trzymano w mińskim areszcie śledczym w tzw. korytarzu śmierci, gdzie przebywają skazani na najwyższy wymiar kary. Jeden z nich był przetrzymywany w sąsiedniej celi.

Towarzysz z więziennej celi miał spędzić z Andrzejem Poczobutem okres od 14 kwietnia do 17 maja 2021 r. Rzeczpospolita przypomina, że w tym samym czasie trwały intensywne próby uwolnienia Polaków, w których sprawie wówczas interweniował nawet były prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew. Mińsk postawił wtedy warunek – wolność w zamian za opuszczenie Białorusi. Trzy działaczki mniejszości polskiej zgodziły się na opuszczenie kraju, natomiast Andżelika Borys i Andrzej Poczobut – odmówili.

Dziennikarz RP Rusłan Szoszyn przypuszcza, że miejsce przetrzymywania polskiego dziennikarza było formą nacisku. Według wcześniejszych informacji Andrzej Poczobut odrzucał możliwość opuszczenia kraju w zamian za napisanie prośby o ułaskawienie do Alaksandra Łukaszenki.

Andrzej Poczobut i szefowa Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys są oskarżeni „podżeganie do nienawiści” oraz „rehabilitację nazizmu”, za co grozi od 5 do 12 lat więzienia. Według białoruskich śledczych działacze polskiej mniejszości złamali prawo, czcząc żołnierzy AK i powojennego podziemia antykomunistycznego. Białoruskie władze oskarżają je o dokonywanie „ludobójstwa” na Białorusinach.

Zdaniem Rzeczpospolitej w sprawie Poczobuta figurują nazwiska żołnierzy i dowódców Armii Krajowej. Są to: Czesław Zajączkowski (Ragner), Anatol Radziwonik (Olech), Jan Borysewicz (Krysia), Maciej Kalenkiewicz (Kotwicz). Według informatora gazety ekspertyzie poddano też wywiady, których Poczobut udzielał polskim mediom, oraz jego cztery artykuły, które opublikował w Gazecie Wyborczej.

Gazeta kontaktowała się z żoną więźnia politycznego Aksaną, która poinformowała, że po dłuższej przerwie zaczęły do niej docierać listy od męża. Poczobut miał stwierdzić w jednym z nich, że wie o zmianie środka zapobiegawczego wobec Andżeliki Borys. Jak podkreśla, fakt, że wszyscy pozostali członkowie ZPB opuścili już więzienie, bardzo go uspokaja. Jak stwierdził, mimo „kiepskiej pogody na zewnątrz, pozostaje w bojowym nastroju”. Według uwięzionego „polska sprawa” powinna trafić do białoruskiego sądu do września. Jego areszt przedłużono do 25 maja.

Aktualizacja
Andżelika Borys wyszła z aresztu
2022.03.25 17:04

jb/ belsat.eu wg Rzeczpospolita

Aktualności