10 dni aresztu dla duchownego na Białorusi. Inny wezwany na milicję

Greckokatolicki ksiądz Wital Bystrou z Iwacewicz w obwodzie brzeskim został w ten sposób ukarany za udział w “nielegalnym zgromadzeniu”. Inny duchowny otrzymał wezwanie do śledczych.

Ksiądz Wiaczesław Barok z Rossonów z obwodu witebskiego ma się stawić na milicji jutro w “związku ze sprawą administracyjną”. Wcześniej był wzywany do Komitetu Śledczego jako świadek w sprawie kryminalnej. Wypytywany był wówczas o prowadzony przez siebie popularny kanał YouTube, na którym porusza aktualne dla Białorusi tematy społeczne i polityczne.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Białorusi Juryj Sańko powiedział Radiu Swoboda, że te wydarzenia są bardzo niepokojące.

– I duchowni i wierni, wszyscy niepokoją się, co jeszcze zaostrza sytuację i grozi destabilizacją w społeczeństwie. Jeśli już zaczęli aresztować i prześladować duchownych za ich słowa, to dokąd zmierzamy? – zaznaczył.

Wcześniej Prokuratura Generalna Białorusi wydała oficjalne ostrzeżenia o niedopuszczalności łamania prawa dla wikariusza generalnego archidiecezji mińsko-mohylewskiej bp Juryja Kasabuckiego i byłego już rzecznika białoruskiej cerkwi prawosławnej podległej Moskwie Siarhieja Lepina za publiczne potępienie zniszczenia miejsca upamiętniającego śmiertelne pobicie aktywisty Ramana Bandarenki. Ten ostatni został zmuszony później do ustąpienia ze stanowiska.

Biskup Kasabucki nie wyklucza wszczęcia przeciw niemu sprawy karnej

Od 3 miesięcy władze w Mińsku nie wpuszczają na Białoruś zwierzchnika tamtejszych katolików abpa Tadeusza Kondrusiewicza. W związku z tym Kościołem kieruje bp Juryj Kasabucki.

Kościół greckokatolicki na Białorusi liczy około stu tysięcy wiernych i podlega bezpośrednio Watykanowi, który reprezentuje wizytator apostolski dla grekokatolików Białorusi archimandryta Sergiusz Gajek.

pp/belsat.eu

Wiadomości