45 procent Ukraińców zaufałoby sile politycznej wywodzącej się z wojska


Według sondażu przeprowadzonego przez Centrum Razumkowa 45 procent Ukraińców uważa, że siła polityczna, której można powierzyć władzę w okresie powojennym, może wyłonić się z wojska. Na wyniki sondażu zwróciła uwagę Ukraińska Prawda.

ukraina polityka partia polityczna wojsko sondaz
Zdjęcie ilustracyjne. Szkolenie ukraińskich żołnierzy w Wielkiej Brytanii prowadzone przez Brytyjczyków i Duńczyków.
Zdj: General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Zgodnie z wynikami sondażu, 21,5 procent respondentów uważa, że taka siła polityczna może wyłonić się ze środowiska wolontariuszy, 20 procent – z kręgu inteligencji, 19 procent – z organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 18 procent – z już istniejących partii politycznych, 6 procent – ze środowiska biznesowego.

Ponad połowa (51 procent) mieszkańców zachodniej Ukrainy, 48 procent mieszkańców południowej, 43 procent centralnej i 40 procent wschodniej uważa, że taka siła mogłaby powstać na bazie Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wiadomości
Wołodymyr Zełenski traci poparcie, ale Ukraińcy nie chcą wyborów
2024.04.04 15:06

Ponadto, pomimo faktu, że tylko 13 procent respondentów ufa dziś partiom politycznym, nieco więcej respondentów (25 procent) odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy wśród istniejących sił politycznych widzą takie, którym można by powierzyć władzę w okresie powojennym. Socjologowie zwracają uwagę, że jest to znacznie mniej niż w lipcu 2023 roku (38,5 procent).

ukraina polityka partia polityczna wojsko sondaz
Zdjęcie ilustracyjne. Szkolenie ukraińskich żołnierzy w Wielkiej Brytanii prowadzone przez Brytyjczyków i Duńczyków.
Zdj: General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Pod względem zaufania do instytucji państwowych, nawet dwa lata po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, Siły Zbrojne Ukrainy cieszą się zaufaniem bezwzględnej większości Ukraińców – 96 procent. Następne w rankingu są bataliony ochotnicze (82 procent) i Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS; 85 procent). Instytucji Prezydenta Ukrainy ufa obecnie 59 procent społeczeństwa.

Wiadomości
Ukraińska opinia publiczna coraz bardziej pesymistycznie ocenia przyszłość kraju
2024.04.01 13:17

Zaufanie i nieufność do ukraińskich mediów są wyrażane w mniej więcej równych proporcjach (odpowiednio 46 procent i 45 procent).

Większość respondentów wyraża nieufność wobec aparatu państwowego i urzędników (76 procent im nie ufa), partii politycznych (76 procent), Rady Najwyższej Ukrainy (74 procent), sądownictwa (70 procent), ukraińskiego rządu (65,5 procent) i prokuratury (62 procent).

Wiadomości
Ponad 60 procent Ukraińców uważa, że poziom korupcji w kraju wzrósł w 2023 roku
2024.03.21 15:32

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich wyłącznie na obszarach kontrolowanych przez rząd ukraiński, gdzie nie toczą się działania wojenne. Łącznie przeprowadzono wywiady z 2020 respondentami w wieku 18 lat i starszymi. Teoretyczny błąd doboru próby nie przekracza 2,3 procent.

lp/ belsat.eu wg UkrPrawda, Centrum Razumkowa

Aktualności