Rok temu białoruski reżim skazał Andrzeja Poczobuta


Dziś mija rok od skazania na karę ośmiu lat pozbawienia wolności Andrzeja Poczobuta, wiceprzewodniczącego Związku Polaków na Białorusi i niezależnego reprezentanta białoruskiego środowiska dziennikarskiego – czytamy na stronie internetowej polskiego MSZ.

– Jego uwolnienie pozostaje dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych priorytetem – zapewnił polski resort dyplomacji.

Jak czytamy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP stanowczo sprzeciwia się wykorzystywaniu Polaków na Białorusi jako zakładników władz w Mińsku i ponawia apel o natychmiastowe, bezwarunkowe uwolnienie i oczyszczenie z zarzutów Andrzeja Poczobuta oraz innych więźniów politycznych.

Wiadomości
Wiceszef MSZ: niskie szanse na uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Po drugiej stronie „bandycki, terrorystyczny reżim”
2023.11.06 10:06

Andrzej Poczobut został zatrzymany 25 marca 2021 roku i od tamtego czasu przebywa za kratami.

– Poczobut stał się symbolem bezprecedensowych represji, ale też walki o prawa do kultywowania tradycji przodków, nauki języka polskiego oraz ochrony miejsc pamięci i pielęgnowania historycznego, wspólnego dla Polski i Białorusi dziedzictwa. Jego sprawa jest dowodem na jednoznacznie konfrontacyjną postawę Mińska i wskazuje na chęć dążenia do dalszej degradacji wzajemnych relacji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie wzywa władze białoruskie do respektowania prawa międzynarodowego i umów bilateralnych w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych – napisał polski resort.

W upolitycznionym procesie władze zarzuciły Poczobutowi, obywatelowi Białorusi i działaczowi polskiej mniejszości, „podżeganie do nienawiści”. Jego działaniom, polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach, przypisano znamiona „rehabilitacji nazizmu”. Poczobut był również oskarżony o wzywanie do „działań na szkodę Białorusi”. W maju Sąd Najwyższy odrzucił apelację Poczobuta i utrzymał wyrok w mocy.

Wiadomości
Reżim Łukaszenki więzi Andrzeja Poczobuta już od ponad 1000 dni
2023.12.20 16:12

Skala represji reżimu wobec własnych obywateli po sfałszowanych wyborach w sierpniu 2020 roku wciąż przybiera na sile – przypomina MSZ. Obecnie w białoruskich więzieniach i aresztach przebywają tysiące niewinnych ludzi, a ponad 1400 z nich to osoby uznane za więźniów politycznych.

– Przemoc reżimu Alaksandra Łukaszenki spowodowała falę uchodźstwa Białorusinów w latach 2020-2023 – tysiące obywateli Białorusi zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju, w tym znacznej mierze do Polski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych upomina się o uwolnienie i oczyszczenie z zarzutów wszystkich więźniów politycznych oraz natychmiastowe zatrzymanie represji na Białorusi – dodano.

Organizacje praw człowieka uznają Andrzeja Poczobuta za więźnia politycznego, a postępowanie wobec niego – za motywowane politycznie.

Wiadomości
Andrzej Poczobut spędzi trzecie Boże Narodzenie za kratami
2023.12.24 11:51

Parlament Europejski wzywa do nieuznawania białoruskich „wyborów”

W rocznicę skazania Andrzeja Poczobuta, również Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie zakończenia represji na Białorusi. Europosłowie „zdecydowanie potępili” ostatnią falę masowych aresztowań na Białorusi i wezwali „nielegalny reżim Łukaszenki do zaprzestania represji”.

– Parlament wzywa UE i społeczność międzynarodową do nieuznawania wyników „wyborów” parlamentarnych i lokalnych na Białorusi ze względu na brak przejrzystości, wolności i uczciwości – czytamy w rezolucji.

25 lutego na Białorusi odbędą się wybory parlamentarne. Jednak scena polityczna jest całkowicie „wyczyszczona” z ugrupowań wykazujących jakiekolwiek oznaki sprzeciwu wobec reżimu Łukaszenki.

Wiadomości
Wybory na Białorusi: lokali będą pilnować studenci, ochotnicy i weterani milicji
2024.02.06 14:46

lp/ belsat.eu wg gov.pl, europarl.europa.eu

Aktualności