UE zatwierdza Akt o Wspieraniu Produkcji Amunicji z budżetem 500 mln euro


W nocy z czwartku na piątek po sześciu godzinach negocjacji Parlament Europejski i Rada UE uzgodniły ostateczny kształt unijnego Aktu o Wspieraniu Produkcji Amunicji (ASAP) z budżetem 500 mln euro. Celem jest m.in. wsparcie dla Ukrainy. 

Akt o Wspieraniu Produkcji Amunicji ma trzy cele: jak najszybsze dostarczenie Ukrainie niezbędnej amunicji, pomoc państwom członkowskim UE w uzupełnieniu zapasów oraz rozwój europejskiego sektora zbrojeniowego.

– Porozumienie jest kolejnym dowodem niezachwianego zaangażowania UE we wspieranie Ukrainy – powiedziała Margarita Robles, hiszpańska minister obrony (jej kraj sprawuje prezydencję w Radzie UE). – Pokazuje również zaangażowanie we wzmacnianie technologii obronnej i bazy przemysłowej UE oraz zapewnianie długoterminowego bezpieczeństwa i obrony obywateli Wspólnoty – dodała, cytowana przez DW.

Akt został zainicjowany ze względu na trudności krajów UE w zapewnieniu Ukrainie wystarczającej ilości amunicji artyleryjskiej, a także pocisków rakietowych. Zwiększenie produkcji ma zapobiec dalszym trudnościom w zaopatrywaniu ukraińskich sił zbrojnych, a także zapewnić, że same kraje UE zachowają zdolność do obrony i utrzymania wystarczających zapasów amunicji.

Wiadomości
UE bliska decyzji w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy
2023.06.29 17:40

Umowa musi zostać formalnie zatwierdzona przez Radę UE i Parlament Europejski. Tekst porozumienia w sprawie ASAP zostanie teraz poddany pod głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 13 lipca w Strasburgu.

Umowa ASAP jest częścią unijnego planu dostarczenia Ukrainie miliona sztuk amunicji artyleryjskiej w ciągu 12 miesięcy, zaproponowanego w marcu 2022 roku. Rozporządzenie ma na celu wzmocnienie zdolności przemysłu obronnego UE do zapewnienia terminowych dostaw amunicji i pocisków do krajów europejskich.

Wiadomości
Niemcy obiecują Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa zamiast szybkiego członkostwa w NATO
2023.06.22 13:26

lp/ belsat.eu wg PAP, DW, Ukraińska Prawda

Aktualności