Białoruska Cerkiew zależna od Moskwy stawia żądania wysłannikowi papieża


Zwierzchnik podległej Patriarchatowi Moskwy i Wszechrusi białoruskiej Cerkwi metropolita Beniamin spotkał się ze specjalnym wysłannikiem papieża, byłym nuncjuszem apostolskim ab[p Claudo Gugerottim. W spotkaniu wziął też udział obecny nuncjusza apostolski abp Ante Jozić.

Metropolita Bieniamin, zwierzchnik prawosławnych na Białorusi.
Zdj. Wikimedia Commons, CC

Tematem rozmowy, jak się okazało, był Kościół greckokatolicki na Białorusi. Tak wynika z komunikatu białoruskiej Cerkwi Prawosławnej. Nie było jeszcze szczegółowych informacji o spotkaniu ze strony Stolicy Apostolskiej. A od tego spotkania minęło już kilka dni.

W komunikacie Egzerchatu Białoruskiego Patriarchatu Moskiewskiego napisano, że po spotkaniu zaczęły napływać apele „prawosławnych i społeczeństwa z prośbą o bardziej szczegółowe informacje o jego wynikach”.

Wiadomości
„Nasze poglądy są zbieżne”. Łukaszenka gratuluje papieżowi Franciszkowi
2023.03.14 13:03

Napisano, że szczególną uwagę zwrócono na decyzję papieża z 30 marca 2023 r. o ustanowieniu administracji apostolskiej dla wiernych obrządku bizantyjskiego na Białorusi. Administracja apostolska jest równorzędna diecezji, co z kolei przewiduje ustanowienie hierarchii i wyświęcenie administratora apostolskiego na biskupa.

– Decyzja podjęta w sprawie białoruskich grekokatolików wywołała zdziwienie wśród prawosławnej ludności Republiki Białoruś, ponieważ nie przyczynia się do zaprowadzenia pokoju na ziemi białoruskiej, a wręcz przeciwnie, może wywołać napięcia w stosunkach międzyreligijnych stosunków na Białorusi. BCP oficjalnie zawiadomiła o tym przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego — stwierdzono w komunikacie.

Jak czytamy dalej, abp Claudio Gugerotti powiedział, że ta decyzja ma bezpośredni związek z, jak napisano, „wydarzeniami” na Ukrainie. Do niedawna białoruscy grekokatolicy przygotowujący się do kapłaństwa kształcili się w religijnych placówkach głównie na terenie zachodniej Ukrainy; Ukraińscy biskupi greckokatoliccy wyświęcali kapłanów i diakonów dla białoruskich wspólnot greckokatolickich.

Wiadomości
Białoruś. Cerkiew zaniepokojona Ukrainą. Ale nie wojną
2023.03.28 15:26

– Ponieważ bezpośrednie kontakty grekokatolików ukraińskich i białoruskich stały się niemożliwe od lutego 2022 roku, papież postanowił ustanowić dla białoruskich grekokatolików specjalny status kanoniczny, który zapewnia im niezależność od hierarchii greckokatolickiej na Ukrainie poprzez ustanowienie dla nich Administracji Apostolskiej – czytamy dalej.

Podczas spotkania abp Claudio Gugerotti miał przyznać, że współczesne białoruskie wspólnoty grekokatolików powstały na terenie kraju na początku lat 90. ubiegłego stulecia i rzekomo nie są kontynuatorami wspólnot powstałych na ziemiach białoruskich na mocy Unii Brzeskiej z 1596 roku. Cerkiew białoruska podległa Moskwie zwraca twierdzi również, że „białoruskie wspólnoty greckokatolickie nie mają praktycznie żadnego potencjału rozwoju w Republice Białoruś”.

Zwróciła uwagę, że administrator apostolski białoruskich grekokatolików ks. Sergiusz Hajek jest Polakiem i otrzymał chrzest w obrządku łacińskim oraz należy do zakonu marianów.

Wysłannik papieża miał zapewnić metropolitę Beniamina, że Stolica Apostolska nie ma planów wyświęcenia obecnego administratora apostolskiego ani jego następcy do godności biskupiej.

Podczas spotkania uzgodniono również, że nowi kapłani (kapłani lub diakoni) dla białoruskich wspólnot greckokatolickich będą w przyszłości wyświęcani przez biskupów obrządku łacińskiego białoruskich diecezji Kościoła rzymskokatolickiego lub nuncjuszy apostolskich.

Na początku 2010 roku na Białorusi działało 20 parafii greckokatolickich i 14 księży. Kościół greckokatolicki, uznający zwierzchnictwo Rzymu, powstał w wyniku Unii Brzeskiej w 1596 roku. Istniał na terenie obecnej Białorusi, Ukrainy, Polski i Litwy aż do jego likwidacji przez władze carskie w 1839 roku. Zarówno Rosja carska jak i ZSRS brutalnie prześladowaly grekokatolików. Wspólnota ta przetrwała głównie na zachodniej Ukrainie, gdzie mogła bez przeszkód rozwijać się w czasach Austro-Węgier.

Wiadomości
Papieski wysłannik ds. Ukrainy odwiedzi Moskwę
2023.06.27 18:37

MaH/belsat.eu wg East24.info, nashaniva.pl

Aktualności