Białorusini w Polsce mogą w ramach uproszczonej procedury uzyskać specjalny dokument podróży


Od 1 lipca Białorusini legalnie przebywający w Polsce mogą bezpłatnie uzyskać polski tak zwany dokument podróży dla cudzoziemca, który jest częściowo zamiennikiem utraconego paszportu.

Tak wygląda polski dokument podróży dla cudzoziemca.
Zdj. Biełsat

To dokument niezbędny dla tych, którzy nie mogą uzyskać nowego paszportu, bo na przykład posiadany im wygasł albo go zgubili czy się zniszczył, a nie mogą pojechać na Białoruś lub zwrócić się do konsulatu z wiadomych powodów.

Opinie
Czy jeżeli KGB zażąda na granicy oddania Karty Polaka, to można się sprzeciwić? Biełsat wyjaśnia
2023.07.07 13:14

Polski dokument podróży dla cudzoziemca nie daje wszystkich tych uprawnień, które polski daje paszport i nie gwarantuje wiz do innych krajów niż Polska. Jest tylko i aż dowodem tożsamości i dokumentem, na podstawie którego można ubiegać się o wizy do innych krajów, i z którym można podróżować do innych krajów (przede wszystkim strefy Schengen). Ponadto, cudzoziemcy na terytorium Polski zobowiązani są do posiadania aktualnego dokumentu podróży, nawet jeśli nie mogą uzyskać paszportu swojego kraju.

Wiadomości
Znacznie wzrosła liczba białoruskich uchodźców i imigrantów w Polsce
2023.07.03 18:14

Wcześniej polski dokument podróży mógł uzyskać każdy Białorusin legalnie osiadły w Polsce, ale trzeba było mieć określone dokumenty i dostarczyć dowód, że nie jest możliwe uzyskanie paszportu swojego kraju (na przykład z powodu prześladowań politycznych). Teraz nie trzeba będzie składać dodatkowych dokumentów i wyjaśnień, i dostaną go nawet ci obywatele Białorusi, którzy nie mieli białoruskiego paszportu, na przykład dzieci obywateli białoruskich, które urodziły się w Polsce.

Ponadto wcześniej takie dokumenty dostawali przede wszystkim ci, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy, azyl czy zgodę na osiedlenie się w Polsce z powodów humanitarnych albo ci, którzy mieli długoterminowy status rezydenta na terenie UE.

Dokument podróży jest bezpłatny (wcześniej kosztował 350 zł.). Jeżeli ktoś wcześniej składał wniosek, i wpłacił pieniądze, a jeszcze nie dostał dokumentu, to zostaną mu zwrócone.

Taki dokument ważny jest przez rok.

Wywiad
Dyrektor Centrum Mieroszewskiego dla Biełsatu: „Wojna na Ukrainie i uzurpator odcisnęły piętno na myśleniu Polaków o Białorusi”
2023.06.29 09:00

MaH/belsat.eu wg inf. własna

Aktualności