Sondaż: Ukraińcy coraz gorzej oceniają sytuację w kraju


Mieszkańcy Ukrainy są podzieleni w ocenie kierunku, w jakim zmierza ich kraj; 41 proc. uważa, że sytuacja się polepsza, 38 proc., że wprost przeciwnie. Rok temu optymistów było 61 proc.. Tak wynika z opublikowanego w środę sondażu przeprowadzonego przez Centrum Razumkowa.

21 proc. ankietowanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku zmierza sytuacja na Ukrainie.

33 proc. pytanych uważa, że Ukraina jest w stanie przezwyciężyć istniejące problemy i trudności w ciągu najbliższych kilku lat. 42 proc. jest zdania, że może to nastąpić w dłuższej perspektywie, natomiast 9 proc. stoi na stanowisku, że Ukraina nie jest w stanie przezwyciężyć istniejących problemów. Również tutaj daje się zauważyć spadek optymizmu – rok temu na wskaźniki odpowiedzi na te same pytania wynosiły odpowiednio 49, 36 i 3 proc.

Wiadomości
Prognoza Narodowego Banku Ukrainy: inflacja w 2024 roku wyniesie 8,6 procent
2024.01.25 14:52

Ukraińcy najczęściej skarżą się – w porównaniu z badaniem na początku 2023 r. – na wzrost cen podstawowych towarów i usług komunalnych. 86 proc. badanych odpowiedziało, że sytuacja pod tym kątem się pogorszyła. 46 proc. uskarża się na stosunek władz do obywateli oraz na wynagrodzenia. 41,5 proc. badanych stwierdziło, że pogorszyła się sytuacja w dziedzinie przestrzegania prawa przez urzędników państwowych.

Wiadomości
SBU wykryła proceder korupcyjny w ukraińskim Ministerstwie Obrony
2024.01.28 11:01

W opinii ankietowanych nie zmieniła się sytuacja w obszarze emerytur, opieki zdrowotnej i wolności słowa, poziomie demokracji i edukacji. Poprawiła się natomiast zdolność obronna kraju (uważa tak 51 proc.) oraz wizerunek Ukrainy na arenie międzynarodowej (50,5 proc.).

Wiadomości
Ukraina. Zaufanie do armii i generała Załużnego większe, niż do prezydenta Zełenskiego
2023.12.18 19:40

Sondaż został przeprowadzony przez Centrum im. Razumkowa, ukraińską organizację non-profit zajmującą się badaniem i komentowaniem ukraińskiej polityki. Badanie zostało przeprowadzone metodą rozmowy bezpośredniej w dniach 19-25 stycznia 2024 r. na 2000 dorosłych respondentów ze wszystkich obwodów Ukrainy pozostających pod kontrolą władz w Kijowie, w tym również w obwodach zaporoskim, mikołajowskim, charkowskim i chersońskim – na tych częściach, które Ukraina kontroluje.

Według autorów sondażu błąd statystyczny nie przekracza 2,3 proc., jednak dodatkowe odchylenia mogą wynikać z konsekwencji rosyjskiej agresji, w szczególności przymusowego wyjazdu milionów obywateli.

Komentarze
„Zaufanie partnerów spadnie”. Ukraiński politolog uważa możliwą dymisję Załużnego za pomyłkę
2024.02.07 16:38

MaH/belsat.eu wg PAP

Aktualności