Litwa. Powstała nowa Cerkiew prawosławna podległa Konstantynopolowi, a nie Moskwie


Egzarcha Konstantynopola Justinus (Ilmar) Kiviloo, który przybył na Litwę z Estonii, odprawił w sobotę w Wilnie pierwszą liturgię, która zwieńczyła powołanie nowej jurysdykcji prawosławnej na Litwie. Pierwsza liturgia została odprawiona w pomieszczeniach wileńskiego klasztoru Bazylianów, na co zgodę wyraził Kościół greckokatolicki.

– Musimy od zera zbudować kościół. Kościół jako budynek oraz kościół jako społeczność – mówił egzarcha Kiviloo, zwierzchnik nowej struktury.

Zamiar utworzenia nowej jurysdykcji prawosławnej na Litwie ogłosił patriarcha Bartłomiej I z Konstantynopola, który odwiedził Litwę w marcu ubiegłego roku.

Wiadomości
Patriarcha Konstantynopola: rosyjska Cerkiew jest współodpowiedzialna za wojnę na Ukrainie
2023.03.22 17:49

Patriarcha przywrócił też do stanu duchownego pięciu byłych kapłanów Prawosławnej Archidiecezji Litewskiej, która podlega Patriarchatowi Moskiewskiemu. Duchowni, oskarżeni o naruszenie norm kanonicznych, zostali usunięci z szeregu duchowieństwa w zeszłym roku przez metropolitę wileńskiego i litewskiego Innocentego. Bartłomiej I uznał, że wydalono ich wyłącznie za ich stanowisko w sprawie rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie.

Powstający na Litwie Egzarchat Patriarchatu Konstantynopolitańskiego obejmuje 10 kapłanów posługujących i 10 wspólnot w różnych miejscach kraju.

Dotychczas prawosławni na Litwie zrzeszeni byli wyłącznie w podlegającym Patriarchatowi Moskiewskiemu Litewskim Kościele Prawosławnym. Jest on jedną z dziewięciu tradycyjnych wspólnot religijnych na Litwie.

Pierwsza oficjalna prawosławna struktura kościelna na terenie dzisiejszej Litwy powstała w połowie XIV wieku i podlegała Patriarchatowi Konstantynopola.

Wiadomości
Konstantynopol wyprze Moskwę? Na Litwie może powstać nowa Cerkiew
2023.03.21 16:57

MaH/belsat.eu wg PAP

Aktualności