Paszporty Nowej Białorusi czekają na druk. Ich wagę tłumaczy nam Waler Kawaleuski


25 marca białoruska opozycja i diaspora obchodzą Dzień Wolności Białorusi. Do tego czasu powinny zostać wydrukowane pierwsze wzory paszportu Nowej Białorusi, co umożliwi rozpoczęcie procesu jego formalnego uznania przez państwa świata i organizacje międzynarodowe. W Studiu Biełsatu opowiedział o tym zastępca Swiatłany Cichanouskiej i przedstawiciel (minister) Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego ds. międzynarodowych Waler Kawaleuski.

Праект пашпарту Аб’яднанага пераходнага кабінету
Projekt okładki paszportu Nowej Białorusi

Pierwsze paszporty Nowej Białorusi będą drukowane w Wilnie, gdzie za miesiąc ma dotrzeć materiał do ich produkcji. Jak wyjaśnił Waler Kawaleuski, sam druk zajmie około trzech tygodni ze względu na uwagę poświęconą umieszczeniu w dokumentach licznych elementów zabezpieczających przed fałszowaniem. Odbiór pierwszej partii pozwoli białoruskiemu rządowi na uchodźstwie rozpocząć proces uznawania alternatywnych paszportów przez państwa i instytucje partnerskie.

Jednocześnie tworzony będzie organ wydawania paszportów, który musi spełniać wysokie standardy – tłumaczy przedstawiciel Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego. 

– Jest tu wiele czynników związanych z kwestiami bezpieczeństwa, odpowiedzialności prawnej, przechowywania danych osobowych i tak dalej. Musimy wykonać jeszcze bardzo gruntowną pracę, by upewnić się, że każdy punkt tego projektu spełnia standardy i że państwa, które będą analizować tę naszą operację, będą do niej przekonane – podkreślił polityk.

Foto
Paszport Nowej Białorusi zaprezentowano w Warszawie
2023.08.06 18:58

Zamówione materiały powinny pozwolić na produkcję 30 tysięcy paszportów. Nie będą one jednak od razu wydawane potrzebującym – najpierw dokumenty muszą zostać uznane przez władze innych państw. 

– Dopiero, jak zostaną uznane przez pierwsze państwa, będziemy mogli przyjmować wnioski od ludzi, przetwarzać je i weryfikować – wtyłumaczył opozycjonista. – Bardzo ważne jest dla nas, żeby białoruska społeczność za granicą włączyła się w ten proces. Te działania będziemy jeszcze dodatkowo rozpracowywać i kontaktować się z Białorusinami w różnych państwach świata – doddał.

W rozmowie z Biełsatem Waler Kawaleuski podkreślił, że w Komisji Europejskiej nie ma ani jednego urzędnika, który by nie wiedział o projekcie emigracyjnego rządu, jakim jest paszport Nowej Białorusi.

– Wie o nim i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, i Josep Borrell, i inni urzędnicy mający do czynienia z takimi decyzjami. To oznacza, że praca nad uznaniem paszportu już trwa, choć nie było jeszcze formalnego wniosku o jego uznanie – powiedział białoruski polityk emigracyjny. – Ważne jest teraz dla nas informowanie, tłumaczenie sensu tego projektu, zbieranie reakcji i szukanie odpowiedzi na pytania, które się w tym procesie rodzą. Myślę, że praca wykonana w poprzednim roku, zbudowała dobry fundament pod uznanie dokumentu – przekonywał.

Na antenie Biełsatu wezwał on także Białorusinów, którzy “mieszkają w różnych państwach świata, są tam legalnymi rezydentami i podatnikami”, by także zwracali się do miejscowych władz za pośrednictwem mediów, swoich przedstawicieli w parlamencie i ekspertów.

– By mówili o wadze projektu, jakim jest paszport Nowej Białorusi i o tym, że działania reżimu Alaksandra Łukaszenki przeciwko białoruskiej diasporze ograniczają nasze prawa i wolności obywatelskie, więc krytycznie ważne jest dla nas posiadanie dokumentu potwierdzającego przynależność Białorusinów do jednej wspólnoty.

Wiadomości
Łukaszenka zakazał wydawania paszportów Białorusinom poza granicami kraju
2023.09.05 15:15

Podkreślił on, że paszport Nowej Białorusi wzmacnia subiektywność Białorusinów jako narodu. Bez względu na miejsce zamieszkania jego członków.

– Naród białoruski istnieje wtedy, gdy ma wspólne symbole i język. Ale są też praktyczne instrumenty, jak białoruski paszport. Dlatego rola białoruskiej społeczności emigracyjnej w różnych państwach będzie decydującą dla powodzenia tego projektu – wyjaśnił.

Paszport Nowej Białorusi jest odpowiedzią na działania reżimu Alaksandra Łukaszenki wymierzone w emigrantów politycznych i uchodźców, których od sfałszowanych wyborów w 2020 roku wyjechało z kraju nawet pół miliona. We wrześniu dyktator wprowadził prawo, które zabroniło wydawania im i przedłużania białoruskich dokumentów za granicą – w ambasadach i konsulatach. 

Wiadomości
Białorusini w Polsce mogą używać polskiego dokumentu podróży zamiast paszportu
2023.12.14 16:30

W praktyce oznacza to, że Białorusini, których paszport stracił termin ważności, zostali pozbawieni dokumentów potwierdzających tożsamość. Obecnie państwa Zachodu rozwiązują ten problem uznając także przeterminowane białoruskie paszporty, a Polska wydaje takim osobom “dokument podróżny”. 

Część emigrantów zmusiło to jednak do powrotu na Białoruś w celu wyrobienia nowych dokumentów. Wiadomo o co najmniej 200 przypadkach aresztowania takich osób – za udział w protestach lub publikowanie antyreżimowych komentarzy w internecie. Teraz czeka je proces i kolonia karna.

Wiadomości
Ponad 200 zatrzymanych „za politykę” po powrocie z emigracji na Białoruś w 2023 roku
2024.01.11 16:16

pj/belsat.eu

Aktualności