Litwa. Komisja Bezpieczeństwa Narodowego proponuje zamknięcie dwóch przejść granicznych z Białorusią


Litewska Komisja Bezpieczeństwa Narodowego proponuje wstrzymanie przepływu towarów, transportu i osób przez przejścia graniczne Lavoriškės (Ławryszki) – Kotłowka i Raigardas- Priwałka.

Zamknięcie przejść planowane jest od 1 marca. Zdecydowano również o ograniczeniu ruchu osób na rowerach i pieszo na wszystkich przejściach granicznych na granicy z Białorusią. Poinformował o tym szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Vilmantas Vitkauskas.

Jeśli rząd zaakceptuje propozycję, dwa przejścia – Miadininkai (Miedniki Królewskie) i Šalčininkai (Soleczniki) – pozostaną otwarte na granicy z Białorusią. Latem ubiegłego roku Litwa zamknęła dwa inne przejścia graniczne: Šumsko (Szumsk) i Tverečius (Twerecz).

Wiadomości
Litwa zamknęła przejścia na granicy z Białorusią
2023.08.18 09:47

Komisja zaproponowała również ograniczenie wsiadania i wysiadania pasażerów na kolejowym przejściu granicznym Kybartai (Kibarty) w celu rozwiązania problemu pasażerów wysiadających na Litwie z pociągów tranzytowych do Królewca z dokumentami wydanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej (UE) na podróż w ramach Wspólnoty.

Ponadto rząd podejmie decyzję w sprawie propozycji stopniowego zmniejszania liczby zezwoleń wydawanych białoruskim i litewskim przewoźnikom zajmującym się regularnymi przewozami pasażerskimi oraz ograniczenia liczby pieszych i rowerzystów przekraczających białorusko-litewską granicę.

Wiadomości
Litwa przećwiczy zamknięcie granic z Białorusią
2023.10.27 18:53

Według Vilmantasa Vitkauskasa przepływ obywateli Białorusi wzrósł ostatnio o około połowę na wszystkich przejściach granicznych wzdłuż granicy z Białorusią.

Dodał, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych zostało również poproszone o lepszą komunikację z przedstawicielami białoruskiej opozycji na Litwie i ostrzeżenie ich, aby unikali podróży na Białoruś, “ponieważ czają się tam pewne zagrożenia”. Chodzi o rekrutację przez wywiad białoruski Białorusinów, którzy wracają do kraju z Litwy.

Według rządowego komunikatu prasowego proponowane rozwiązania zmniejszą przepływ ruchu i pasażerów przejeżdżających przez Litwę oraz zmniejszą prawdopodobieństwo, że białoruski i rosyjski wywiad i służby bezpieczeństwa będą działać przeciwko Litwie. Pozwoli to także ograniczyć przewóz towarów objętych sankcjami nałożonymi na Rosję i Białoruś.

pp/belsat.eu wg LRT

Aktualności