W Jakucji wprowadzono stan klęski żywiołowej. Pożary objęły 61 tysięcy hektarów lasów


Szef władz Republiki Sacha Ajsien Nikołajew podpisał dziś dekret o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej z powodu pożarów naturalnych. Obecnie lasy płoną w 110 miejscach w Jakucji. Wysoki poziom zagrożenia pożarowego panuje w połowie regionów Federacji Rosyjskiej.

Z pożarem lasu w Jakucji walczą strażacy przerzuceni drogą lotniczą. Lipiec 2023 r.
Zdj. https://t.me/avialesookhrana

Trwające obecnie pożary w Jakucji mają łączną powierzchnię 61,2 tysięcy hektarów. Od początku sezonu pożarowego ogień przeszedł przez 75,2 tysiące hektarów lasów republiki. Według ministra środowiska Jakucji Andrieja Konoplewa, wzrost liczby pożarów związany jest ze wzrostem liczby wyładowań atmosferycznych.

– W ubiegły weekend dzięki monitoringowi lotniczemu i kosmicznemu wykryto 64 pożary lasów o powierzchni 987,7 hektarów i jeden pożar terenów otwartych o powierzchni 233 hektarów. Pożary pojawiają się masowo w rejonach, w których zauważono wysoką aktywność piorunów – powiedział polityk.

Posiedzenie sztabu operacyjnego ds. pożarów lasów w Jakucji, na którym podjęto decyzję o wprowadzeniu stanu klęski naturalnej. Jakuck, 3.07.2023 r.
Zdj. t.me/aisen_nikolaev

Najtrudniejsza sytuacja panuje pod Ust-Majskiem, Ałdanem i Ojmiakonem [“biegunem zimna”, w którym w 1926 roku zanotowano –71,2 °C – przyp. belsat.eu]. Zarejestrowano tam łącznie 70 ognisk pożarów.

W akcjach gaśniczych w Jakucji bierze udział 620 osób, 33 pojazdy i lotnictwo gaśnicze. Strażakom udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się pożarów o powierzchni 3,4 hektara. Administracja aktywizuje do pomocy miejscową ludność. 

Działania w terenach trudnodostępnych prowadzone są przez wyspecjalizowaną Federalną Lotniczą Ochronę Lasów. Jej strażacy są przerzucani w teren pożarów drogą lotniczą – za pomocą spadochronów lub desantu śmigłowcowego. Do wykonywania przecinek i pasów przeciwpożarowych wykorzystują oni m.in. materiały wybuchowe.

Pożary lasów w Rosji

Federacja Rosyjska co roku ściera się z problemem pożarów lasów, łąk i bagien. W tym roku sezon pożarowy rozpoczął się już w marcu. Obecnie najtrudniejsza sytuacja jest w sąsiadującym z Jakucją obwodzie magadańskim. Płonie tam 75 tysięcy hektarów lasów. 

Strażacy niosą materiały wybuchowe i lonty służące do wykonania przecinki przez las. Pożar lasu w Jakucji. Lipiec 2023 r.
Zdj. https://t.me/avialesookhrana

Zgodnie z danymi lasów państwowych Rosji, stan wyjątkowy obowiązuje w całym obwodzie tomskim i magadańskim, Republice Sacha (Jakucji), Kraju Chabarowskim i pojedynczych rejonach Kraju Kamczackiego. Specjalny stan przeciwpożarowy wprowadzono z 56 z 83 uznawanych podmiotów Federacji Rosyjskiej. Obecnie trwa gaszenie 192 pożarów w 14 regionach. W ich likwidacji bierze udział 2,8 tysięcy osób, 234 pojazdów naziemnych oraz 113 samolotów i śmigłowców.

O przyczynach wybuchania pożarów lasów w Rosji, problemach walki z nimi i fałszowaniu statystyk przez służby i administrację pisaliśmy wcześniej.

Reportaż
Kto podpala Rosję? Wyjaśniamy, dlaczego w całym kraju płoną lasy i wsie
2023.05.24 11:32

Wiktor Wołkow/vot-tak.tv, pj/belsat.eu

Aktualności