Na Białorusi już 360 „politycznych”. Represje wciąż się zaostrzają – ostrzegają obrońcy praw człowieka

Gmach sądu w Brześciu. Zdj. belsat.eu

Sytuację w kwietniu przeanalizowało Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”.Według jego ocen władze nadal posługiwały się postępowaniami karnymi jako metodą prześladowań politycznych. W ciągu minionego miesiąca sądy ogłosiły wyroki w procesach politycznych toczących się przeciwko prawie 100 osobom. Ich monitoring prowadzony przez „Wiasnę” wykazał, że liczne fakty łamania zasad sprawiedliwego postępowania sądowego, praw procesowych i gwarancji przysługujących oskarżonym.

Zgodnie z danymi Prokuratury Generalnej od sierpnia ub.r., kiedy rozpoczęły się masowe protesty, wszczęto ponad trzy tysiące postępowań karnych – pod zarzutami naruszenia zasad udziału w zgromadzeniach publicznych. Obecnie więzionych jest 360 osób uznanych za więźniów politycznych, a ich liczba stale rośnie.

Brześć: surowe kary bezwzględnego więzienia dla uczestników powyborczego protestu w Pińsku

Nie ustaje też fala zatrzymań za używanie biało-czerwono-białych symboli narodowych – nawet w prywatnych mieszkaniach i na prywatnym terenie. „Wiasna” dysponuje informacjami, że w kwietniu zatrzymano za to 304 osoby, z czego 253 – w Mińsku. W sprawach tych wydano 210 wyroków: w 131 przypadkach wymierzono karę aresztu, a w 68 – grzywnę.

Mieszkaniec Mińska trafił na komisariat za biało-czerwono-białe pudło od telewizora

Niepokój wzbudza też brutalne traktowanie zatrzymanych i aresztowanych. Chodzi m.in. o specjalnie stwarzane nieludzkie warunki w aresztach śledczych i tymczasowych, które należy traktować nie inaczej jak tortury.

„Wiasna” odnotowuje też nieustającą presję wywieraną na same organizacje obrony praw człowieka. W kwietniu odbyły się rewizje w biurach i mieszkaniach, a aktywistów zatrzymywano. Wobec innych prowadzono „aktywne działania śledcze” – czytamy w sprawozdaniu. Zdaniem jego autorów ogółem sytuacja z prawami człowieka na Białorusi w kwietniu wciąż się pogarszała.

MSW o skargach na warunki w aresztach: „To wrzutka”

ad, cez/belsat.eu

Wiadomości