Ramzan Kadyrow i jego rodzice zostali ogłoszeni „zasłużonymi obrońcami praw człowieka”

W rządzonej przez niego Czeczenii ludzie przepadają bez wieści, w tajnych więzieniach torturowani są i zabijani ludzie. Przeciwnicy polityczni Kadyrowa są likwidowani przez jego służby także za granicami Rosji. Nie przeszkodziło to czeczeńskiemu „ombudsmanowi” uznać głowy republiki za wielkiego obrońcę praw człowieka.

Nowaja Gazieta: zbiegły czeczeński specnazowiec opowiedział o egzekucjach zatrzymywanych

Nurdi Nuchażijew, Pełnomocnik ds. Praw Człowieka w Republice Czeczeńskiej nadał tytuły Zasłużonych Obrońców Praw człowieka Roku – Ramzanowi Kadyrowowi, jego matce Ajmani i nieżyjącemu ojcu Achmatowi. W uroczystym przemówieniu transmitowanym przez republikański kanał TV urzędnik zwrócił uwagę na „ogromny wkład” rodziny Kadyrowów „w zapewnienie praw człowieka i wzmocnienie państwowości”. Głowa państwa i jego matka byli nieobecni na ceremonii.

Napad na czeczeńskiego blogera, który ukrywał się w Polsce? WIDEO

Uhonorowani zaszczytnym tytułem otrzymali od rzecznika praw człowieka też po medalu. Nieżyjącego już Achmata Kadyrowa odznaczono „za niezrównaną odwagę i niezłomność w obronie praw narodu czeczeńskiego”. Ajmani Kadyrowa dostała medal „za wybitną służbę w ochronie praw obywateli i wielki wkład w pomoc ludziom”. Ramzan Kadyrow „za swój historyczny wkład w sprawę naturalnych i niezbywalnych praw narodu czeczeńskiego” i „wysoką obywatelskość”.

Czeczeński ombudsman, przyznając tytuł i ordery prawdopodobnie nie wziął jednak pod uwagę, że w republice, będącej częścią Federacji Rosyjskiej zaledwie tydzień temu porwano krewnych trzech znanych opozycyjnych blogerów, którzy wcześniej wyjechali z Rosji. Zadeklarowani krytycy Kadyrowa, blogerzy: Tumso Abdurachmanow, Minkaił Malizajew i Mansur Sadułajew otrzymują tymczasem wiadomości z pogróżkami, w których anonimowi nadawcy zapowiadają, że ich bliscy będą torturowani i gwałceni.

Zaginęli krewni sześciu krytyków czeczeńskiego reżimu

Według dziennikarza śledczego Christo Grozewa jeden z numerów, z których blogerzy otrzymali groźby, należy do 28-letniego oficer rosyjskich sił specjalnych SOBR, który w Czeczenii podlega osobiście Ramzanowi Kadyrowowi.

W Turcji aresztowano Rosjan podejrzanych o planowanie zamachów na czeczeńskich dysydentów

jb/ belsat.eu

 

Wiadomości