Bałtyckie fale. Litewskie radio zagłuszy Sputnik z Królewca


Litewskim nadawcom przyznano koncesję na nadawanie sygnału radiowego na tej samej częstotliwości, na której obecnie nadaje rosyjska stacja.

Źródło: ria.ru

– Jako niezależny organ regulacyjny odpowiedzialny za właściwe wykorzystanie państwowych zasobów częstotliwości radiowych, wystąpiliśmy o wydanie pozwolenia na nadawanie sygnału radiowego na tej samej częstotliwości, na której obecnie nadaje stacja radiowa Sputnik – oświadczył Darius Kulešius, wiceprezes Urzędu Regulacji Komunikacji (RRT).

Jak zauważył rozwiąże to problem „technologicznie”, ponieważ Litwini usłyszą program litewskiego nadawcy radiowego, a nie niepożądane treści płynące z Rosji.

– Biorąc pod uwagę powiadomienia i wypowiedzi mieszkańców w mediach społecznościowych, rozumiemy, że te transmisje mogą wiązać się z zagrożeniem dla porządku publicznego i bezpieczeństwa na Litwie – ocenił Kulešius.

Aktualizacja
Polska i Litwa odcinają rosyjską propagandę
2022.02.25 16:37

Gdyby jednak żadna litewska stacja nie chciała nadawać sygnału radiowego na falach Sputnika, władze same zdecydowałyby się na „tymczasowe nadawanie” na tych częstotliwościach, aby uniknąć nielegalnej dystrybucji rosyjskich treści radiowych na terytorium Litwy. Do czasu, gdy Rosja nie zostanie zmuszona do odcięcia sygnału, jak wymagają tego przepisy Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej.

Litewski urząd ustalił, że od 12 kwietnia program Sputnika jest nadawany z obwodu kaliningradzkiego na niezatwierdzonej częstotliwości radiowej 87,9 MHz i można go usłyszeć też w okręgu kłajpedzkim. Zgodnie z pomiarami sygnału nadajnik mógł zostać zainstalowany na lądowej części terytorium Rosji, graniczącej z granicą państwową w okolicach Neringi.

W odpowiedzi RRT wysłał list do rosyjskiego regulatora, domagając się wyeliminowania „źródła promieniowania elektromagnetycznego”.

Wiadomości
Biełsat trafia do telewizji naziemnej na całej Litwie
2022.07.29 09:52

cez/belsat.eu wg lrt.lt

Aktualności