Czarnobylska droga, dokument

Dyrektor: Wiktoryja Kaliczyna Rok: 2010

Bohaterem filmu jest profesor Jerzy Bondarzewski, były pracownik naukowy Uniwersytetu Państwowego w Homlu. Zajmował się on badaniem choroby popromiennej u dzieci oraz skutkami wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu na obszarach dotkniętych katastrofą na terytorium Białorusi.

Publicznie protestował przeciwko sprowadzaniu osadników na obszary skażone, czym naraził się białoruskim władzom. Został oskarżony o korupcję i skazany na 8 lat więzienia. Po odbyciu kary pracował naukowo we Francji, od kilku lat bada skutki choroby popromiennej w klinice w Kijowie. Jest konsultantem wielu organizacji międzynarodowych zajmujących się skutkami promieniowania na organizmy ludzkie. Białoruś traktuje go jako politycznego zbiega…

Polska 2010, 19 min.

Autor: Wiktoryja Kaliczyna