Nad Niemnem Krzyż Upomiętniący żołnierom AK w Raczkowszczyźnie demontowali na polecenie władz


Komentarze