Białorusini, Ukraińcy Litwini świętują 500 rocznicę bitwy pod Orszą WIDEO NAPISY PL


500 lat temu wojska litewsko-polskie pod wodzą prawosławnego hetmana Konstantego Ostrogskiego pobiły znacznie liczebniejsze wojska Księstwa Moskiewskiego. O tym jak świętowano rocznicę zwycięstwa – w materiale programu informacyjnego Biełsatu „Obiektyw”. Na Białorusi po raz kolejny milicja z Orszy usiłowała zakłócić obchody rocznicy przygotowane przez niezależnych aktywistów.

8 września 1514 r. wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego zwyciężyły trzykrotnie większą armię Księstwa Moskiewskiego. W bitwie koalicji wojsk litewsko-polskich przewodził wyznawca prawosławia Wielki Hetman Litewski Konstanty Ostrogski. W 1992 r. w niepodległej Białorusi rocznica bitwy pod Orszą została ustanowiona jako Święto Armii Białoruskiej. W 1996 prezydent Aleksander Łukaszenko przeniósł to święto na 2 kwietnia – dzień Jedności Narodów Białorusi i Rosji. Jednak Dzień Chwały Białoruskiego Oręża do dziś świętują białoruskie środowiska niezależne.

Wciągnąć przeciwnika w pułapkę

Bitwa była przykładem zastawania udanej taktyki walki z przeważającymi siłami wroga. Na początku dowódcy 80 tysięcznego wojska moskiewskiego byli przekonani o szybkim zwycięstwie nad liczebnie mniejszym przeciwnikiem. Jednak bitwa przeciągała się – moskiewscy żołnierze słabo dawali sobie radę podczas walk, a jej momentem przełomowym był manewr hetmana Ostrogskiego, który z częścią swoich żołnierzy dokonał pozorowanego wycofania się. Na następujących Moskwian niespodziewanie spadł deszcz kul armatnich. Dowódca litewskich wojsk dokonał kontrataku nie pozwalając na przegrupowanie się moskiewskim pułkom wojewody Michaiła Bułhakowa-Golicy oraz wojewody Iwana Czeladina. W efekcie w moskiewskim wojsku wybuchła panika – wielu żołnierzy utonęło w Dnieprze i Kropiwnie. W tym czasie wojska litewsko-polskie górowały technicznie nad wojskami moskiewskimi pozbawionymi praktycznie artylerii. W czasie walki zginęło lub dostało się do niewoli wielu przedstawicieli znamienitych moskiewskich rodów bojarskich.

Złoty wiek

Dzięki temu zwycięstwu Wielkie Księstwo Litewskie, znajdujące się w unii personalnej z Królestwem Polskim, zatrzymało napór Księstwa Moskiewskiego na wschodnią granicę. Zygmunt Stary wykorzystał zwycięstwo do rozbicia tzw. koalicji antyjagiellońskiej Habsburgów i Moskwy. Zwycięski wódz Konstanty Ostrogski jako wyznawca prawosławia otrzymał specjalny przywilej na budowę w Wilnie dwóch nowych cerkwi, pomimo zakazu obowiązującego w Wielkim Księstwie Litewskim od czasów Władysława Jagiełły.

Podczas bitwy litewskie wojska używały symboliki czerwonego krzyża na czerwonym tle – do czego nawiązali potem twórcy białoruskiej flagi narodowej w XX wieku.

Zobacz też
Komentarze