Zmarł Siarżuk Wituszka


Dziś w Wilnie po długiej chorobie odszedł działacz białoruskiego odrodzenia narodowego Siarżuk Wituszka. Zmarły urodził się w 1965 roku w okolicach Mołodeczna – był uczestnikiem ruchu młodzieżowego na Białorusi, który powstał pod koniec lat 80. i jednym z założycieli legendarnej organizacji społecznej „Talaka”. W języku białoruskim słowo to oznacza wspólne działanie mieszkańców wsi. Organizacja zajmowała się promowaniem kultury białoruskiej – była również inspiracją dla działań politycznych. Znajdujący się pod jej wpływem opozycjoniści założyli pierwszą opozycyjną białoruską partię Białoruski Front Narodowy.

W 1991 Wituszka przeniósł się do Wilna, gdzie pracował w sekcji białoruskiej radia litewskiego. W latach 1993-1997 był dyrektorem Liceum Białoruskiego im. Franciszka Skaryny w Wilnie

Biełsat

WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze