Opozycjoniście zabronili wyjazdu z Białorusi – nowa fala represji?(aktl.)


Liderowi Zjednoczonej Partii Obywatelskiej (AGP) Antolowi Labiedźce pogranicznicy nie pozwolili dziś przekroczyć granicy białorusko-litewskiej. Jak donosi strona internetowa AGP, Labiedzika poinformował, że znajduje się na terytorium przejścia granicznego Kamienny Log, gdzie poinformowano go, że nie może wjechać na terytorium UE. „Dlaczego zabroniono mi wyjazdu nie wiem. Powiedzieli tylko żebym dowiadywał się w miejscu zamieszkania. Powiedzieli, że w komputerze wskakuje im „zakaz wyjazdu”. I na kartce wyjazdowej wbili pieczęć „anulowano” – cytuje słowa opozycjonisty strona ucpb.org.

Na Litwę Labiedźka jechał by odbyć spotkanie poświęcone sytuacji w partii, planowano spotkania w litewskim MSZ, parlamencie Litwy i merowie Wilna. „To co się stało się nie wpłynie na kontakty zagranice partii, po prostu w spotkaniach weźmie udział kto inny”

Lider AP odkreślił, że nie ma żadnych prawnych podstaw do decyzji o niewypuszczeniu go z kraju. „Nie mam żadnych niezapłaconych kar, czy nieodbytych wyroków. Dlaczego zostałem niewypuszczony z kraju choć białoruska konstytucja, przewiduje prawo do swobodnego przemieszczania się. Uważam, że jest to decyzja polityczna – nie daja mi wyjechac z kraju z przyczyn politycznych” – dodał

Wcześniej pojawiły się nieoficjalne informacje, że białoruskie władze przymierzają się do wprowadzenia zakazu opuszczania kraju dla 108 opozycjonistów, którzy wzywali do zaostrzenia sankcji przeciwko reżimowi Łukaszenki. Na listę osób objętych zakazem wyjazdu mieli trafić m.in. były pierwszy przywódca niepodległej Białorusi Stanisław Szuszkiewicz i szefową Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Żanna Litwina. Ma to być odpowiedź na unijną czarną listę osób objętych sankcjami wizowymi, na której znajduje się ponad 230 urzędników, sędziów, milicjantów, kagiebistów oraz jeden biznesmen.

1 marca br. szef wydziału ds. kontroli wykonania wyroków białoruskiej prokuratury Paweł Radziwonau zapowiedział, że opozycjoniści, którzy wzywają do wprowadzenia sankcji przeciwko swojemu krajowi mogą liczyć się z możliwością wyjazdu z kraju. Jego znaniem takie zachowanie daje podstawę do wszczęcia spraw karnych – jeżeli podmioty, które zostały poszkodowane w wyniku sankcji wyślą odpowiednie wnioski.

Biełsat
WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze