Konferencja matki Białorusina skazanego na śmierć


Biełsat zaprasza na konferencję prasową z Lubou Kowaliową – matką skazanego na śmierć Uładzimira Kowaliowa, który wraz Zmicierem Kanawałowem został oskarżony o współudział w dokonaniu zamachów bombowych w mińskim metrze w kwietniu br. oraz podczas święta niepodległości w Mińsku w 2008 r.

Wielu obrońców praw człowieka i poszkodowanych w zamachu, którzy obserwowali proces uważa, że sąd nie udowodnił przekonująco winy oskarżonych, którzy mogli stać się po prostu kozłami ofiarnymi.

Od wyroku nie ma odwołania – los skazańców leży wyłącznie w rękach prezydenta Łukaszenki, który już dzień po zatrzymaniu podejrzanych potwierdzał ich winę. Lubou Kowaliowa i siostra skazanego Tacciana Kowaliowa zaapelują o wsparcie dla ich wniosku o ułaskawienie przez europejska opinię publiczną i wprowadzenie moratorium na wykonywanie kary śmierci na Białorusi. Białoruś jest ostatnim krajem w Europie, w którym wykonuje się karę śmierci przez rozstrzelanie.

Zapewniamy tłumaczenie, dziennikarzy chcących zrobić krótki wywiad z zaproszonymi proszę o kontakt na Jakub.biernat@tvp.pl. Konferencję poprowadzi szef działu informacji Biełsatu Aleksej Dzikawicki

Czas: 4 grudnia(niedziela), g 12.00

Miejsce : Białoruski Dom w Warszawie, ul. Wiejska 13/3

Organizator TV Biełsat i Dom Białoruski w Warszawie.

Zobacz też
Komentarze