Pogrzeb kardynała Kazimierza Świątka


Dzisiaj w Mińsku odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego 21 lipca kardynała Kazimierza Świątka. Pożegnalna msza święta odbyła się w pińskiej katedrze, jednak uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się już w sobotę w mińskiej katedrze Najświętszej Maryi Panny. Stamtąd ciało kardynała zostało z powrotem przewiezione do Pińska, w którym zmarły mieszkał do śmierci.

Kondukt żałobny w Mińsku przywitali arcybiskup Mińska i Mohylewa Tadeusz Kandrusiewicz, duchowni i licznie zgromadzeni wierni. Trumna została wniesiona do kościoła i ustawiona na ołtarzu. „Msza pożegnalna musiała odbyć się też w Mińsku. W katedrze, którą kardynał tak bardzo kochał, którą odbudował. Tyle razy wchodziłeś do tej katedry, nie zwracając uwagi na swój wiek, wlatywałeś tutaj jak wiatr. Dzisiaj przyszedłeś tu już ostatni raz, na ramionach bliskich kapłanów. I dzisiaj chylimy przed Tobą głowy, prosząc Boga o miłosierdzie” – powiedział abp Kandrusiewicz.

W pożegnaniu kardynała Świątka udział wzięli duchowni z Litwy i Rosji, delegacja białoruskiej cerkwi prawosławnej a także białoruscy wysocy urzędnicy państwowi. Papież Benedykt XVI wysłał pożegnalny telegram.

Duchowni wielokrotnie podkreślali zasługi kardynała Kazimierza Świątka dla kościoła. Wyrażali nadzieję, że zostanie uhonorowany za wszystkie swoje czyny.

Trumna z ciałem zmarłego Kardynała Kazimierza Światka przez całą sobotę znajdowała się w mińskiej katedrze. W niedzielę odbyło się pożegnanie w Pińsku. Po pożegnalnej mszy Kazimierz Świątek został pochowany w krypcie pińskiego kościoła.

Kazimierz Świątek urodził się 14 października 1914 w Waldze (Estonia). Gdy miał trzy lata, jego rodzina została zesłana na Syberię. Później zamieszkał w Pińsku, gdzie udało mu się skończyć wyższe seminarium duchowne. W 1939 roku został kapłanem i wysłano go do parafii w Prażanach. Świątek był regularnie prześladowany przez sowieckie władze. Aresztowano go i skazano na śmierć za szpiegostwo, jednak wojna w 1941 r. przeszkodziła w wykonaniu kary. Ponownie aresztowano go w 1944 i zesłano na 10 lat na Syberię. Do Pińska powrócił w 1954 r., gdzie dzięki jego zaangażowaniu została odrestaurowana katedra.

Przełom lat 80/90 przyniósł długo wyczekiwaną wolność wyznania. Papież Jan Paweł II mianował Świątka w 1991r. metropolitą Mińsko – Mohylewskim oraz administratorem apostolskim diecezji pińskiej. Tytuł kardynała otrzymał w 1994r. W 2004 r. papież Jan Paweł II osobiście wręczył mu nagrodę Instytutu Pawła IV – „Fidei testis” („Świadek wiary”).

Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze