26 tysięcy Kart Polaka wydano na Grodzieńszczyźnie


W ciągu 5 lat funkcjonowania Karty Polaka prawie 26 tysięcy mieszkańców Grodzieńszczyzny stało się posiadaczami tego dokumentu. Z informacji Konsula Generalnego RP w Grodnie Andrzeja Chodkiewicza wynika, że jest to 12 proc. mieszkańców, którzy w ostatnim spisie powszechnym na Białorusi określili swoją narodowość jako polską.

– Decyzję o przyznania Karty Polaka podejmuje konsul. Jeżeli otrzymamy zgodę białoruskich władz na rozszerzenie naszego korpusu dyplomatycznego – proces związany z decyzyjnością i ilością wydawanych kart ulegnie usprawnieniu i zwiększeniu. Na dzisiaj ilość chętnych na otrzymanie tego dokumentu przewyższa nasze możliwości – powiedział dyplomata.

Od momentu wprowadzenia Karty Polaka władze Białorusi traktują ten dokument jako wrogi gest polskiego państwa wobec białoruskiego narodu.

Przypomnijmy, 7 września 2007 roku polski Sejm uchwalił ustawę „O Karcie Polaka”. Ustawa weszła w życie 31 marca 2008. Jest to dokument potwierdzający polską narodowość lub pochodzenie obywateli zamieszkujących tereny państw Związku Radzieckiego. Karta Polaka daje posiadaczowi pewne przywileje dotyczące między innymi: uzyskania wizy do Polski, ułatwienia przy podjęciu w Polsce pracy lub działalności gospodarczej, korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych czy bezpłatnego wstępu do muzeów.

Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.

KR/Biełsat/bialorus.pl

Zobacz też
Komentarze