Nowa ustawa wprowadzi ułatwienia dla cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce


Posłowie zadeklarowali poparcie dla większości poprawek, które zaproponował Senat do ustawy o cudzoziemcach. Ustawę, której projekt przygotowało MSW, przyjął Sejm na początku listopada. Ma ona zastąpić dotychczas obowiązujące przepisy; wprowadza ułatwienia dla cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce oraz chcących zalegalizować pobyt.

Obejmuje wszystkie sprawy związane z ich pobytem w naszym kraju, które dotychczas były regulowane w różnych aktach prawnych; systematyzuje i porządkuje nowe problemy i nieopisane dotąd sytuacje. Dostosowuje też polskie prawo do 14 dyrektyw Unii Europejskiej.

Poprawki Senatu mają głównie charakter redakcyjny i legislacyjny, m.in. dostosowują język ustawy do dokumentów prawa międzynarodowego.

Ustawa m. in. wydłuża z 2 do 3 lat maksymalny okres, na jaki cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Cudzoziemiec, który pracuje w Polsce, będzie mógł ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz pracę w ramach jednej procedury. Obecnie to pracodawca, który chce zatrudnić w Polsce cudzoziemca, musi ubiegać się dla niego o zezwolenie. Dopiero po jego uzyskaniu cudzoziemiec może wystąpić o zezwolenie na pobyt.

Ustawa wprowadza też regulacje dotyczące umieszczania dzieci cudzoziemskich pozbawionych opieki w strzeżonych ośrodkach. Będą mogły tam trafiać tylko dzieci powyżej 15. roku życia.

KR/Biełsat/PAP

Zobacz też
Komentarze