Paweł Siewiaryniec jest na wolności


W 2011 r. jeden z liderów partii Białoruska Chrześcijańska Demokracja został skazany na 3 lata prac resocjalizacyjnych za udział w wiecu powyborczym 19 grudnia 2010 roku i osadzony w gospodarstwie rolnym we wsi Kupliny w obwodzie brzeskim, gdzie zajmował się pracami biurowymi i fizycznymi.

Dzisiaj przed południem polityk miał opuścić miejsce odbywania kary, jednak administracja zakładu resocjalizacyjnego w obawie przed przyjazdem mnóstwa dziennikarzy, a także krewnych i przyjaciół skazanego polityka, obudziła go w nocy i wsadziła na pociąg relacji Brześć – Moskwa.

Po wyjściu na wolność opozycyjny aktywista zamierzał od razu udać się do Mińska i uczestniczyć w uroczystościach z okazji jubileuszu 25 – lecia istnienia Białoruskiego Frontu Narodowego, z którym kiedyś był związany.

Podczas kampanii prezydenckiej w 2010 roku Paweł Siewiaryniec był osobą zaufania publicznego kandydata na prezydenta z ramienia BChD Witala Rymaszeuskiego. Został aresztowany po demonstracji opozycyjnej po wyborach prezydenckich 20 grudniu 2010 r. i skazany 16 maja 2011 r. na 3 lata ograniczenia wolności „za organizację i uczestnictwo w działaniach w poważny sposób naruszających porządek społeczny”.

KR/Biełsat

Zobacz też
Komentarze