Białoruś zaprzestanie eksportu surowego drewna


Zła wiadomość dla polskich importerów: według informacji Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku – zgodnie z decyzją prezydenta Białoruś w najbliższym czasie całkowicie zaprzestanie eksportu surowego drewna.

Ministerstwo Gospodarki w styczniu ubiegłego roku informowało, iż Białoruś zaprzestanie eksportu surowego drewna w 2015 r. i całość produkowanego drewna będzie przetwarzana w kraju. Według danych ministerstwa, wcześniej Białoruś przeważającą ilość papierówki eksportowała w postaci surowca.
W 2011 r. z 2,2 mln m3 pozyskanego drewna, na eksport przeznaczono 1,9 mln m3 (86 proc). Prezydent zakomunikował, że białoruskie przedsiębiorstwa zajmą się gruntownym przetwórstwem drewna.

Zdaniem Wydziału Promocji i Handlu decyzja ta może mieć istotne znaczenie dla polskich importerów. Według danych BELSTAT, Polska jest podstawowym odbiorcą drewna surowego z Białorusi. W 2012 r. prawie 72 proc. drewna wyeksportowano do Polski, w roku bieżącym, w I kwartale dostawy do Polski wyniosły ponad 57 proc. ogólnego białoruskiego eksportu.

Opierając się na danych INSIGOS, Białoruś jest liczącym się importowym rynkiem drewna surowego. Poziom dostaw drewna surowego w ogólnym polskim imporcie drewna jest ustabilizowany i osiąga niemalże 40 proc. Zakaz eksportu surowego drewna przez Białoruś może oznaczać konieczność poszukiwania przez polskich odbiorców nowych rynków dostaw.

7 grudnia ub.r prezydent Łukaszenka podpisał dekret dotyczący pracowników przemysłu drzewnego, który de facto zmienia treść zawartych przez nich umów o pracę. Łukaszenkę rozeźliło, że firmy nie wypełniły jego wcześniejszego rozporządzenia z 2007 r. dot. modernizacji przemysłu drzewnego, dlatego postanowił zastosować środki specjalne. Dekret objął 9 zakładów.

KR/Biełsat/minsk.trade.gov.pl

Zobacz też
Komentarze