Zdaniem państwowego urzędu statystycznego młodzi Białorusini zadowoleni z życia


Młodzi Białorusini zadowoleni z życia, wynika z badań za ubiegły rok opublikowanych przez Narodowy Komitet Statystyczny Białorusi. Z informacji przekazanych przez państwową strukturę wynika, że właściwie nie ma dziedziny życia, z której nie byłaby zadowolona ponad połowa białoruskiej młodzieży.

Jeśli wierzyć tym danym, to aż 95 procent młodych Białorusinek i 90 procent Białorusinów jest absolutnie lub względnie szczęśliwych. Do tego niemal dwie trzecie badanych stwierdziło, że jest zadowolona z życia. Prawie połowa oceniła, że ich życie uległo poprawie w roku ubiegłym. Jeszcze więcej – 80 procent mężczyzn i 85 procent kobiet spodziewa się, że poziom życia poprawi się w kolejnym roku.

Jak informuje Biełstat na swojej stronie internetowej, zanotowano wysoki stopień zadowolenia wśród młodych ze swoich przyjaźni (95,8 proc. mężczyzn i 95,5 proc. kobiet), stosunku otoczenia (94,1 i 94,6 proc.), swojego wyglądu zewnętrznego (94,9 i 94 proc.), życia rodzinnego, wykształcenia, stanu zdrowia oraz miejsca zamieszkania.

Nieco mniej osób było zadowolonych ze swoich dochodów (67,1 i 64,4 proc.) oraz z pracy (79,7 i 81,4 proc.). Jednak i tu około dwóch trzecich respondentów wykazuje zadowolenie.

46 proc. mężczyzn i 56 proc. kobiet oceniło, że w ciągu ostatniego roku w ich życiu zaszła pozytywna zmiana. Zmiany takiej w nadchodzącym roku spodziewało się 80,9 proc. mężczyzn i 85,6 proc. kobiet.

Badania przeprowadzono w 2012 r. wśród młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat. Nie podano na jakiej próbie reprezentatywnej i z czego wynika taki optymizm młodych Białorusinów.

KR/Biełsat/ PAP/IAR

Zobacz też
Komentarze