Wywiad USA: Białorusi grozi kolejny kryzys


W 2013 roku Białorusi grozy nowy kryzys – głosi raport amerykańskiego wywiadu, dotyczący globalnych zagrożeń. W opracowaniu zaznaczono, że w ostrym kryzysie 2011/2012 roku pomocną dłoń wyciągnęła do Mińska Rosja.

Aleksander Łukaszenka zdołał poradzić sobie z kryzysem, który był jednym z największych wyzwań od początku jego rządów w 1994 roku – napisano w raporcie wywiadu amerykańskiego, oceniającym międzynarodowe zagrożenia, przedstawionym przed komisją Senatu Stanów Zjednoczonych. Jak zaznaczono, pewne środki korygujące i wsparcie finansowe ze strony Rosji pomogły Łukaszence oddalić najbardziej dotkliwe konsekwencje kryzysu. – Ruchy opozycyjne, takie jak rewolucja przez sieci społecznościowe, przywiędły – czytamy w raporcie.

Autorzy raportu uznają jednak, że w tym roku prawdopodobny jest kolejny kryzys ekonomiczny na Białorusi, w związku z tym, że Aleksander Łukaszenka sprzeciwia się wprowadzeniu reform strukturalnych.

Białoruś pojawia się również w kontekście polityki rosyjskiej. Według raportu Moskwa koncentruje obecnie swoją politykę zagraniczną na zwiększaniu wpływów w krajach byłego ZSRR, wiążąc je ze sobą ściślej z pomocą inicjatyw integracyjnych, takich jak Unia Celna Rosji, Białorusi i Kazachstanu i proponowana Unia Eurazjatycka.

Raport oceniający zagrożenia w różnych częściach świata przedstawił senackiej komisji ds. służb specjalnych USA James R. Clapper, doradca prezydenta do spraw wywiadu (Krajowy Dyrektor ds. Wywiadu).

KR/Biełsat za polskieradio.pl
www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze