Marek Migalski chce spotkać się z białoruskimi opozycjonistami osadzonymi w więzieniach


Marek Migalski, który zainicjował kampanię solidarności z białoruskimi więźniami politycznymi, liderem „Młodego Frontu” Źmicierem Daszkiewiczem i kandydatem na prezydenta w wyborach 2010 roku Mikołą Statkiewiczem, zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych Białorusi z prośbą o umożliwienie mu spotkania z tymi opozycjonistami w więzieniach.

Europoseł podkreślił, że jako członek Delegacji ds. stosunków UE-Białoruś, jest niezwykle zainteresowany sytuacją białoruskich więźniów politycznych. Szczególnie zaś niepokoi go los Mikoły Statkiewicza oraz Źmiciera Daszkiewicza, gdyż media niejednokrotnie informowały o tym, że opozycjoniści ci są prześladowani przez administrację więzienia, a także poddawani presji, izolowani od świata zewnętrznego i przetrzymywani w ciężkich warunkach.
Dr Migalski zaznaczył, że pragnie spotkać się z więźniami sumienia, sprawdzić w jakich warunkach są przetrzymywani, jaki jest ich stan psychiczny i fizyczny.

„Adopcja” białoruskich więźniów politycznych trwa

Marka Migalskiego już wcześniej nazwano „ojcem chrzestnym” dwóch innych więźniów politycznych. Europoseł w ramach kampanii adopcji uwięzionych przez reżim Łukaszenki wziął opiekę nad Dźmitryjem Bandarenką i Siarhiejem Kawalerką. Migalski nieustannie upominał się o nich na arenie międzynarodowej. Obaj zostali zwolnieni z zakładów karnych i są już ze swoimi rodzinami.

Nowi „podopieczni” potrzebują pomocy

Mykoła Statkiewicz został skazany na 6 lat kolonii karnej. Początkowo odbywał wyrok w Zakładzie Karnym w Szkłowie, obecnie przebywa w kolonii karnej w Mohylewie. Statkiewicz jest nagminnie prześladowany przez władze kolonii karnej, regularnie umieszczany w izolatkach i karcerach. Przedstawiciele administracji więzienia w Mohylewie po półrocznej przerwie znów zażądali od więźnia politycznego napisania prośby o ułaskawienie.

Źmicier Daszkiewicz początkowo został skazany na 2 lata kolonii karnej. 28 sierpnia 2012 roku skazano go na dodatkowy rok więzienia za rzekome naruszenie regulaminu więziennego („umyślne nieposłuszeństwo wobec służb więziennych”). Obecnie przebywa w więzieniu nr 1 Grodna.

KR/ Biełsat/ migalski.eu

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze