Беларуская філалогія Беластоцкага ўніверсітэту ізноў без студэнтаў; Зьезд выпускнікоў Беларускага ліцэю ў Бельску Падляшскім...