narodowy bolszewizm

Zachar Prilepin, rosyjski pisarz i narodowy bolszewik nie wpuszczony do Bośni
24.08.2018