"Лістапад"

Władze Białorusi likwidują organizatora festiwalu filmowego „Listapad” Dzięki ART Corporation Miński Festiwal Filmowy “Listapad” od 2011 roku był…