"губернатор"

„Tutaj my jesteśmy władzą!” Kolejny wielotysięczny protest po zmianie rosyjskiego gubernatora Wielotysięczne demonstracje trwają już od dwóch tygodni.