Przedwyborcza Białoruś: nowe procesy aktywistów opozycji


Białoruskie sądy skazują uczestników legalnych zbiórek podpisów oraz prewencyjnie zatrzymanych opozycjonistów. Dziś ruszył kolejny etap procesów – przed sądami staną dziesiątki osób zatrzymanych w ten weekend.

Jako pierwsi skazani dziś zostali: Paweł Siewiaryniec, Ryhor Paharcau, Aleh Barouski, Wolha Nikałajczyk, Walancin Frałou, Alena Januszkouskaja i Alek Paułau.

Przewodniczący Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji Paweł Siewiaryniec został skazany na 15 dni aresztu. Wczoraj zatrzymano go po tym, jak w czasie zbiórki podpisów wzywał Białorusinów do bojkotu wyborów i wyjścia na protesty.

Taką samą karę otrzymali aktywista “Narodnej Hramady” Ryhor Pagarcau i Walancin Frałou, poinformowało Centrum Obrony Praw Człowieka “Wiasna”.

Wolha Nikołajczyk jest reżyserką filmową i znaną aktywistką opozycji. Sąd w Mińsku skazał ją na 15 dni aresztu. Została zatrzymana wczoraj po wiecu wyborczym na Rynku Komarowskim.

Alena Januszkouskaja stanęła przed sądem w Witebsku, który za udział w zbiórce podpisów skazał ją na grzywnę w wysokości 40 “kwot bazowych” – 1080 rubli białoruskich, czyli w przeliczeniu ok. 1800 złotych. Aleha Pauława witebski sąd skazał na 5 dni aresztu.

Aktualizacja
„Ludzie po cywilnemu” w akcji: zatrzymania w Mińsku i Homlu
2020.06.07 17:26

Aleh Barouski jest aktywistą komitetu wyborczego startującej na prezydenta Swiatłany Cichanouskiej. Sąd dzielnicowy w Mińsku skazał go na 20 dni aresztu za niepodporządkowanie się funkcjonariuszom milicji (art. 23.4 KW) i udział w nielegalnym zgromadzeniu (art. 23.34 KW), chociaż zbiórka podpisów, którą prowadził była w pełni legalna.

Wzmożone represje przeciwko przeciwnikom politycznym Alaksandra Łukaszenki trwają od początku maja. W areszcie przetrzymywany jest popularny bloger Siarhiej Cichanouski, któremu odmówiono kandydowania w wyborach prezydenckich. Obecnie trwa przeciwko niemu śledztwo w sprawie o popchnięcie funkcjonariusza, który upadł podczas milicyjnej prowokacji w Grodnie. W domu letniskowym blogera służby przeprowadziły trzy rewizje, po których pokazały prawie milion dolarów, które miały rzekomo należeć do aresztowanego.

Obecnie milicja poluje na współpracowników Cichanouskiego.

Wiadomości
Zniknął przeciwnik Łukaszenki. Uciekł do lasu przed milicją
2020.06.05 14:56

sk,pj/belsat.eu

Aktualności