Kancelarią Łukaszenki będzie kierował generał KGB


Ihar Siarkiejenka jest odpowiedzialny za prześladowanie mniejszości polskiej, ale też usuwał z Białorusi rosyjskich szpiegów.
Zdj. BiełTA

Nowym kierownikiem Administracji Prezydenta Białorusi został mianowany generał major Ihar Siarhiejenka. Do tej pory piastował stanowisko zastępcy szefa KGB. Był też objęty sankcjami Unii Europejskiej.

Gen. Ihar Siarhiejenka urodził się w 1963 roku we wsi Stalica pod miasteczkiem Szarkowszczyzna. W 1984 roku ukończył wydział historii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, a w 2006 Akademię Zarządzania – szkołę kadr państwowych Białorusi.

Służbę w Komitecie Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) rozpoczął w 1988. Jest związany z represjami przeciwko gazecie mniejszości polskiej “Głos znad Niemna”. Kierował również sprawą dziennikarzy Swiatłany Kalinkinej i Pawła Szeremieta, których książkę “Przypadkowy prezydent” uznano za ekstremistyczną.

W 2010 roku został naczelnikiem KGB obwodu mohylewskiego. Już rok później Unia Europejska objęła go sankcjami za prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego Mohylewszczyzny. Pod numerem 190 figurował na “czarnej liście” do 2016 roku.

Od 2013 roku Siarhiejenka jako pierwszy zastępca naczelnika KGB kierował kontrwywiadem. Zbliżony do Kremla kanał Niezygar w komunikatorze Telegram podał, że był odpowiedzialny za usuwanie rosyjskich agentów z Białorusi. W 2018 roku premier Siarhiej Rumas włączył go do prac nad integracją Białorusi z Rosją.

Prof. Wolha Czuprys i gen. Ihar Siarhiejenka podczas nominacji na kierownictwo Administracji Prezydenta.
Zdj. BiełTA

Zastępcą kierownika Administracji Prezydenta (kancelarii prezydenta) została prof. prawa Wolha Czuprys. Urodziła się w 1969 roku. Od 1997 roku pracowała na różnych posadach Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. W 1998 roku w wieku 29 lat obroniła habilitację, a w roku 2016, mając 47 lat, została profesorem BDU. W ubiegłym roku Wolha Czuprys została prorektorem ds. pracy naukowej i innowacji edukacyjnych.

Prof. Czuprys jest członkiem rad konsultacyjnych: Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego, Stałej Komisji Izby Reprezentantów ds. prawodawstwa, Stałej Komisji Rady Republiki ds. edukacji, nauki, kultury i rozwoju społecznego. To także współtwórczyni białoruskiego prawa. Uczestniczyła w pracach nad Kodeksem Zarządzania Państwowego i Samorządowego, Kodeksem Edukacji, Kodeksem Administracyjnym i innymi.

Stanowisko szefowej Administracji Prezydenta RB zwolniła Natalla Kaczanawa. Zasłużona dla Alaksandra Łukaszenki urzędniczka została przez niego umieszczona w białoruskim senacie – Radzie Republiki. Z kolei jej dotychczasowy zastępca Walery Mickiewicz trafił do Izby Reprezentantów – niższej izby białoruskiego niedemokratycznego parlamentu.

Wiadomości
Łukaszenka: „Nie zamierzamy wchodzić w skład innego państwa!”
2019.12.05 13:46

sk,mh,pj/belsat.eu

Aktualności