Białoruś potępiła atak Zachodu na magazyny broni chemicznej w Syrii


Rankiem 14 kwietnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi zareagowało na wspólny atak USA, Wielkiej Brytanii i Francji na domniemane magazyny broni chemicznej w Syrii.

“Republika Białoruś zdecydowanie osądza uderzenia, przeprowadzone na terytorium Syryjskiej Republiki Arabskiej 14 kwietnia 2018 roku.

Tym samym sytuacja w Syrii faktycznie przekształca się w międzynarodowy konflikt zbrojny, sprzyjający dalszej niekontrolowanej eskalacji, która wychodzi poza granice regionu.

Wzywamy wszystkie zaangażowane strony do natychmiastowego wstrzymania użycia siły wojskowej przeciwko innym państwom i poszukiwania dróg uregulowania konfliktów środkami pokojowymi za stołem rozmów.

Użycie zabronionych rodzajów broni masowego rażenia nie powinno pozostawać bez konsekwencji. Jednak reakcja powinna być oparta na jednoznacznych i sprawdzonych faktach i ściśle odpowiadać normom prawa międzynarodowego. Żadne z tych kryteriów nie było spełnione przez tych, którzy uderzyli dziś w Syrię.

Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej powinna mieć możliwość niezwłocznego sprawdzenia informacji o użyciu broni chemicznej w Syrii i ujawnienia wynikó śledztwa Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Uważamy, że wszyscy członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ powinni dołożyć maksymalnych starań w celu zrealizowania powierzonego im przez społeczność międzynarodową zadania wprowadzania i wspierania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.”

belsat.eu za MSZ Białorusi

Aktualności