Białoruś: ogromne kolejki na zbiórkach podpisów pod kandydaturami konkurentów Łukaszenki


W Mińsku, Brześciu, Grodnie, Witebsku, Mohylewie, Baranowiczach — ludzie zbierali się setkami w największych miastach Białorusi, aby złożyć podpisy potrzebne dla rejestracji ich kandydatów przez CKW.

W niedzielę 31 maja punkty zbierania podpisów dla konkurentów Łukaszenki były dosłownie oblegane przez chętnych. Największe kolejki pojawiły się w Grodnie, w którym 29 maja, został zatrzymany niedoszły kandydat na prezydenta Siarhiej Cichanouski. W sytuacji, w której CKW odmówiła mu rejestracji, gdy siedział w areszcie, swoją chęć kandydowania zgłosiła jego żona Swiatłana Cichanouska.

Wideo
W Grodnie zatrzymano blogera Cichanouskiego. Jego zwolennicy protestują
2020.05.29 21:03

Biełsat odwiedził dziś sześć białoruskich miast, by zobaczyć, jak idzie zbiórka podpisów.

Brześć

Zdj. Belsat.eu
Zdj. Belsat.eu
Zdj. Belsat.eu
Zdj. Belsat.eu
Zdj. Belsat.eu
Zdj. Belsat.eu
Zdj. Belsat.eu

Mińsk

Zdj. Belsat.eu
Zdj. Belsat.eu
Zdj. Belsat.eu
Zdj. Belsat.eu
Zdj. Belsat.eu
Zdj. Belsat.eu
Zdj. Belsat.eu

Grodno

Zdj. Belsat.eu
Zdj. Belsat.eu
Zdj. Belsat.eu
Zdj. Belsat.eu
Zdj. Belsat.eu
Zdj. Belsat.eu
Zdj. Belsat.eu

Witebsk

Zdj. Belsat.eu
Zdj. Belsat.eu

Mohylew

Zdj. Belsat.eu

31 maja w Mohylewie najliczniejsze zbiórki podpisów odbyły się przed miejskim komitetem wykonawczym. To tutaj 27 maja zbierał podpisy pod kandydaturą żony Siarhej Cichanouski. Dziś po raz pierwszy zebrano też podpisy pod nominacją Wolhi Kawalkawej, która pojawiła się na miejscu osobiście.

Jej głównym celem jest teraz pokazanie całemu krajowi, ilu ludzi obecnie nie wspiera Alaksandra Łukaszenki, by zrozumieli to zarówno milicjanci jak i nauczyciele. Kawalkawa dodała też, że urządza zbiórki podpisów, by dać ludziom legalny sposób na wyrażenie protestu, a także wesprzeć Siarhieja Cichanouskiego. Mówiła o tym w swoim przemówieniu na spotkaniu z wyborcami.

Jednak kiedy tłum zaczął skandować hasła, pojawił się oficer milicji z lokalnego komisariatu i poprosił o powstrzymanie się od okrzyków. Potem na miejscu zbiórki pojawiła się komisja, która zaczęła sprawdzać dokumenty u zbieraczy podpisów. Zareagowała na to “kandydatka na kandydatkę”, która musiała nawet stanąć w obronie zbierających i objaśniać członkom komisji podstawę prawną dla prowadzenia zbiórki.

Chociaż w Mohylewie zebrano podpisy dla Wolhi Kawalkawkaj, Mikałaja Kazłoua i Walerego Capkały, najwięcej chętnych zgromadziło się przed punktem zbiórki Swiatłany Cichanouskiej. Kolejką ciągnęła się przez cały plac. Mieszańców Mohylewa nie odstraszył nawet ulewny deszcz.

Baranowicze

Punkt zbiórki podpisów dla Walera Capkały.
Zdj. Belsat.eu

Mołodeczno

Homel

jb/belsat.eu

Aktualności