Białoruś - kraj pesymistów?


Białorusini są najbardziej pesymistycznym narodem Partnerstwo Wschodniego. Unia Europejska opublikowała wyniki badań przeprowadzonych w marcu 2019 roku.

Według EAST Research Center 59 proc. Białorusinów nie wierzy w zmiany na lepsze i z pesymizmem patrzy na przyszłość państwa. To najgorszy wynik wśród państw postsowieckich współpracujących z Unią Europejską w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Na drugim miejscu wśród pesymistów jest Ukraina. Z kolei aż 70 proc. Ormian patrzy z optymizmem na przyszłość Armenii.

Infografika EAST Research Center

W ciągu ostatnich lat wyniki przeprowadzanych przez EAST Research Center badań prawie się nie zmieniały.

Podobne badania przeprowadziło dla białoruskiego rządu pod koniec 2018 roku Narodowe Centrum Analityczne. Wnioski były jednak odmienne od przytoczonego badania. Według oficjalnych wyników, 73 proc. Białorusinów widzi przyszłość w jasnych barwach.

Wiadomości
Większość Rosjan nie wierzy w poprawę losu
2018.11.16 14:13

ka,pj/belsat.eu

Aktualności