Kraj do Życia

reż. Maryja Buławinskaja, 2020

Historia aktywistów „Kraj do Życia” Dzmitryego Lukomskiego i Violety Majszuk, którzy podczas kampanii wyborczej agitowali na korzyść Swiatłany Cichanouskiej. Z powodu prześladowania przez władze musieli opuścić Białoruś.

Dzmitry Lukomski jest członkiem społeczności Kraj Do Życia. Aktywny uczestnik protestów 2020. Latem 2020 roku wraz z podobnie myślącymi ludźmi organizuje pikiety agitacyjne w dzielnicach obwodu homelskiego na rzecz kandydatki na prezydenta Swietłany Cichanouskiej. Po 9 sierpnia przyłączył się do protestów przeciwko fałszerstwom wyborczym, został ostatecznie zatrzymany i dotkliwie pobity. Dzmitry kontynuował działalność protestacyjną, ale z powodu prześladowań został zmuszony do wyjazdu na Ukrainę ze swoją dziewczyną Violetą. Na wygnaniu wspominają zwycięstwa i porażki drużyny „Kraj do Życia”. Dzmitry ma nadzieję na zwycięstwo rewolucji na Białorusi i czeka, kiedy będzie mógł wrócić do domu, aby dalej budować prawdziwy kraj do życia z ludźmi o podobnych poglądach.

Reportaż, reż. Maryja Buławinskaja, 2020 r.

More movies