O nas

WARTOŚCI BIEŁSATU

1. Wolność i niezależność wymiany myśli i poglądów

2. Prawda rozumiana jako dążenie do poznania stanu faktycznego

3. Równość wobec prawa i demokracja polityczna

4. Prawo jednostki do wyboru drogi życiowej

5. Wiara i wartości duchowe

6. Niepodległość i suwerenność Białorusi

7. Kultura i język Białorusi – w ojczyźnie i poza jej granicami

8. Historia i europejskie korzenie Białorusi

9. Tolerancja i poszanowanie praw mniejszości oraz szczególne tradycje Białorusi w tej dziedzinie

10. Różnorodność opinii

11. Postawy nonkonformistyczne i inicjatywa

12. Budowanie więzi i solidarności społecznej

>>>>Więcej o tym jak powstawał katalog wartości Biełsatu i o ich znaczeniu na stronie belsat.eu