"Франциск Скорина"

Помилка Франциска Скорини Віленська друкарня проіснувала менше 5 років. Після її закриття ще півстоліття книги у…

Віленський білоруський музей. Знищений, бо Білоруський Колекції білоруського музею почали збиратися близько 1906 р. насамперед Іваном…