Мова Нанова Знахари, шептуны, маги, колдуны: магические практики белорусов


Что означают слова «ведаць, знаць» в традиционной культуре? Кого называли простым, а кого непростым человеком наши предки? Чем отличаются знахари и шептуны от магов и колдунов? В чем выражалась детская магия? Об этом и о многом другом ведущие передачи Алеся Литвиновская и Глеб Лободенко поговорят с этнографом, фольклористом, одним из создателей Студенческого этнографического общества Алексеем Глушко.

Магічная практыка – спосаб уздзеяння на звышнатуальныя сілы з мэтай даведацца або паўплываць на асабісты лёс (рус. судьба), здароўе, дабрабыт (рус. благополучие)

Ведаць / знаць – у традыцыйнай культуры ужытае без азначэння (што) звычайна адносіцца да сакральных ведаў — рус. в традиционной культуре применено без определения (что) обычно относится к сакральным знаниям

Просты / няпросты – пра чалавека, не надзеленага / надзеленага сакральнымі ведамі — рус. о человеке, не наделенном / наделенном сакральными знаниями

Моц = сіла — рус. сила, мощь

Веды – рус. знания

Варажба – рус. колдовство, ворожба, гадание; варажыць

Чары – рус. волшебство, колдовство; чараваць

Знахар, занахарка; шаптун, шаптуха

Чараўнік, чараўніца — рус. волшебник, волшебница

Вядзьмак, вядзьмарка – рус. колдун, колдунья

Варажбіт, варажбітка – рус. гадальщик, гадатель, гадалка

Нябачны свет – рус. невидимый мир

Зазірнуць у будучыню – рус. заглянуть в будущее

Уздзеянне – рус. воздействие

Шкодзіць – рус. вредить

Віды магіі: варажба, лекавая (рус. лечебная), любоўная, ахоўная, на ўдачу, шкодная (чорная)

Хвароба – рус. болезнь

Ацаляць = вылечваць

Засцерагальнае дзеянне – рус. защитное действие

Замова, шэпт – рус. заговор

Прысушка / прыварот – рус. привораживание; прысушыць / прывярнуць; адсушыць /адвярнуць

Абраканне – абрад асабістага абяцання богу (святому) прынесці нейкі дар або ахвяру (рус. жертву) узамен на дапамогу ў пазбаўленні ад хваробы або ў цяжкой жыццёвай сітуацыі.

Абыдзённы рытуал – выраб (рус. изготовление) за суткі або ад усходу да заходу сонца ахвярнага (рус. жертвенного) ільнянога палатна і ахвяраванне яго ў царкву або павязванне на прыдарожны крыж (рус. крест).

Абворванне вёскі (рус. опахивание деревни) жанчынамі, якія цягнулі плуг – засцярога (рус. предохранение) ад хваробы, неўраджаю

Пераворванне (рус. перепахивание) жанчынамі ракі, раптоўнае абліванне вадой, сыпанне децьмі маку або кіданне жаб у калодзеж – спосаб выклікання дажджу

Заклі́чкі – дзіцячыя рыфмаваныя песенна-замоўныя формулы ў форме гульні (рус. игры), накіраваныя на змену надвор’я (рус. погоды)

Адвядзенне хмары (рус. тучи), граду, навальніцы (рус. грозы) – магічныя спосабы рознай прыроды: песенны, выкіданне на двор хлебнай лапаты, запальванне грамнічнай свечкі і г.д.

Шаптанне на ваду, на соль, на хлеб

Асвячэнне (рус. освящение) вады

Зачараваны скарб – рус. заколдованное сокровище

Праклён – рус. проклятие

Смотрите также
Комментарии