Рэлігіі сярэднявечнай Беларусі: ад язычніцтва да шматканфесійнасці

У сярэднявечнай Беларусі стагоддзямі складвалася ўнікальная рэлігійная сітуацыя.