Мова Нанова Францішак Скарына


Адкуль Скарына вядзе свой радавод? Што вядома пра ягоную жонку і дзяцей? Ці рэальна сёння праз ДНК-аналіз знайсці нашчадкаў Скарыны? На якую мову Скарына пераклаў сваю Біблію? Кім за сваё жыццё паспеў пабываць Скарына? Чаму Скарыну лічаць беларускім «чарадзеем»? Пра гэта і шмат пра што іншае вядоўцы перадачы Глеб Лабадзенка і Алеся Літвіноўская пагутараць з вядомым гісторыкам і пісьменнікам Уладзімірам Арловым.

Друк – рус. печать

Кнігадрукаванне / кнігадрук – рус. книгопечатание

Першадрукар – рус. первопечатник

Кнігавыдавецкая дзейнасць – рус. книгоиздательская деятельность

Друкарня – рус. типография

Друкарскі варштат – рус. печатный станок

Асоба – рус. личность

Постаць – рус. фигура

Асветнік – рус. просветитель

Паслядоўнік – рус. последователь

Пераклад – рус. перевод

Прадмова – рус. предисловие

Верш – рус. стихотворение

Навуковец = вучоны

Артыкул – рус. статья

Сведчыць – рус. свидетельствовать

Вольнае мастацтва – рус. свободное искусство

Вандроўка = падарожжа – рус. путешествие

Фундатар = спонсар

Заможны = багаты

Паходжанне – рус. происхождение

Ушанаваны – рус. почитаемый

Звесткі – рус. сведения

Лекі – рус. лекарство

Лекавыя расліны = зёлкі – рус. лекарственные растения

Натхнёныя пошукі – рус. вдохновленные поиски

Ліст = пісьмо

Атрамант = чарніла

Кішанёвы = кішэнны – рус. карманный

Асэнсаванне – рус. осмысление

Папярэднічаць – рус. предшествовать

Таямніца – рус. тайна

На схіле жыцця – рус. на склоне жизни

Выданні Францішка Скарыны

Прага:

1517, 6 жніўня – «Псалтыр»

1517, 10 верасня – «Кніга Іова»

1517, 6 кастрычніка – «Прытчы Саламона»

1517, 5 снежня – «Кніга Ісуса Сірахава»

1518, 2 студзеня – «Еклесіят» («Саборнік»)

1518, 9 студзеня – «Песня Песняў»

1518, 19 студзеня – Кніга «Прамудрасць божая»

1518, 10 жніўня – «Кніга Царстваў»

1518, 20 снежня – «Кніга Ісуса навіна»

1519, 9 лютага – Кніга «Юдзіф»

1519, 15 снежня – «Кніга Суддзяў», Кніга «Быццё»

1519: «Выхад», «Левіт», «Лічбы», «Другі закон», «Руф», «Эсфір», «Плач Ераміі», «Кніга прарока Даніла»

Вільня

1522: «Малая падарожная кніжка»

1525: «Апостал»

Глядзі таксама
Каментары