Праграмы

Моўнік (лінгвістычная праграма)
Катэгорыя

Моўнік (лінгвістычная праграма)

Праграма прысвечаная лінгвістычным пытанням, найперш, натуральна, БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ.«Моўнік» зацікавіць і тых, хто хацеў бы палепшыць свае веды ў роднай мове, і тых, каго не пакідаюць абыякавым розныя аспекты гісторыі ды сучаснасці беларускае лінгвістычнае думкі.

Як называлася мова нашых продкаў?

Пытанні з пошты

Карты – па-беларуску

Карты і фарбы

З паштовае скрыні

Не рыбна, затое юшна (беларускія фраземы)

Бы і бы (параўнальныя злучнікі)

Нашая пошта

Не такія простыя займеннікі: мой, твой, свой

Зараз — гэта калі?

Асцярожна паронімы!

Калі «пра», а калі «аб»?

Дзеяслоў: адметны націск

Фаўна ў нашых прозвішчах

Страхападобныя дзеепрыметнікі