Na Ukrainie zidentyfikowano nagrobek XIX-wiecznego polsko-białoruskiego poety