"Zjazd"

Zgromadzenie nomenklatury: baronowie i szaraki Łukaszenki

Michał Kacewicz dziennikarz

Opozycja: Ogólnobiałoruski Zjazd Ludowy to zagrożenie dla kraju VI Ogólnobiałoruski Zjazd Ludowy odbędzie się 11-12 lutego w Mińsku. Według wstępnych…