Zjazd Wszechbiałoruski


2017.12.01 13:58

Łukaszenki problemy z dziedzictwem: przyjął wartości władz Białorusi rozgonionych przez bolszewików