"Zingman"

Białoruski biznesmen związany z reżimem Łukaszenki zwolniony z aresztu w Dem. Rep. Kongo Handlarz bronią, Alaksandr Zingman, został zatrzymany 23 marca. Dotąd nieznane…

W Dem. Rep. Konga zatrzymano białoruskiego biznesmena związanego z reżimem w Mińsku Alaksandr Zingman został aresztowany w Lubumbashi, drugim pod względem wielkości mieście…